Pressekonferanse 4. januar om koronasituasjonen i Harstad from Harstad kommune on Vimeo.

 

 • Fortsatt tiltaksnivå to på sykehjem og helsehus. Det betyr strengere besøksrestriksjoner.
 • Tilreisende til Harstad fra regioner hvor det er høyt smittetrykk, anbefales å teste seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst.
 • Kommunale innendørs idrettsanlegg stenges for alle, unntatt lag som følger toppidrettsprotokollen. Barneskoleaktivitet kan foregå som normalt i idrettshallene og avtales med de enkelte skolene. 
 • Kommunens ungdomsskoler går over til rødt nivå. Den enkelte skole vil gi nærmere informasjon om hva dette innebærer.
 • Alle kommunalt ansatte som har mulighet til det kan benytte hjemmekontor, dog tilpasset hensynet at til betjening av innbyggere og intern drift ivaretas. Hjemmekontor avtales med nærmeste leder.
 • Tjenestereiser for kommunalt ansatte utgår. Kun helt nødvendige tjenestereiser gjennomføres og skal godkjennes av kommunedirektør eller kommunalsjefer.
 • Ikke flere enn 10 deltakere på møter i kommunal regi, og færre hvis størrelsen på møterommet tilsier det.
 • Alle møter i folkevalgte organer vil bli gjennomført som digitale møter.
 • Kantina på rådhuset stenges.
 • Harstad fritidssenter og Ungdommens hus stenges
 • Kulturskolen gjennomfører digitale en-til-en-timer. Gruppetimer avlyses.