Heftet er laget med utgangspunkt i «veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn under covid-19 utbruddet 2020», 4.utgave 28.september 2020, og er utarbeidet i samarbeid med HMS-gruppe ved Sørvik skole.

Sørvik skole ønsker å ha alle elever på skolen, uavhengig om det er gult eller rødt nivå, dvs at det ikke planlegges hele dager med hjemmeundervisning på noen av klassene. Med dette ivaretar vi alle elever.
Ved rødt nivå forutsetter vi endringer på dagsplanen, slik at vi avslutter kl. 1210 hver torsdag for alle klasser. 6.trinn kan da ha mat og helse som hjemmeundervisning, 4., 5. og 7. trinn har hjemmeundervisning i krle, samfunnsfag eller naturfag.
Ved rødt må vi sette inn flere voksne i enkelte klasser for å kunne dele i mindre grupper for å overholde 1 meter.
Skolen følger handlingsplan for smittesporing Harstad kommune ved en eventuell smitte, og vi samarbeider med de lokale myndigheter og smittevernteamet.