Arbeiderpartiet

Kari-Anne Opsal_200x300.jpg
Kari-Anne Opsal

Ordførerkandidat: Kari-Anne Opsal
Alder: 52 år
Stilling: ordfører

Politikk: Harstad Arbeiderpartis slagord er at vi vil stille opp for Harstad. Gjennom sterke fellesskapsløsninger og samarbeid ønsker vi å skape en raus og inkluderende kommune med gode tjenester og like muligheter for innbyggerne. Vi må skape for å kunne dele rettferdig. Derfor vil vi føre en aktiv næringspolitikk som legger til rette for nyetableringer og for å beholde statlige og regionale arbeidsplasser. Vi vil fortsette satsingen på å bygge eller kjøpe boliger slik at målet om at ingen skal være bostedsløse i Harstad. Vi lover å bygge ny skole på Bergseng, ny barnehage i Sørbygda og idrettshall i forbindelse med den nye videregående skolen. Dersom jeg får deres tillit vil jeg være ordfører for alle og søke å bidra til samlende løsninger, vekst og utvikling for kommunen vår. Godt valg!

Kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår Stilling

1 Kari-Anne Opsal 1967 Universitetslektor

2 Trond Heide Henningsen 1973 Økonomirådgiver

3 Sigrid Ina Simonsen 1983 Reservoaringeniør

4 Kjetil Bjørkelund 1950 Pensjonist

5 Else Marie Stenhaug 1970 Daglig leder

6 Tom Einar Karlsen 1981 Organisasjonsmedar

7 Stine Andersen Flermoen 1969 Lærer

8 Leif Svein Lysvik 1954 Førstelektor

9 Silje Kristine Kolloen 1984 Arealplanlegger

10 Frank Eilertsen 1959 Rørlegger

11 Semira Hussen Mohammed 1998 Student

12 Edvin Gaute Langstrand 1956 Bussjåfør

13 Kirsten Slagstad 1963 Gårdbruker

14 Knut Steen Henriksen 1947 Pensjonist

15 Barbro Lill Hætta 1972 Overlege

16 Eskil Remme Kleven 1973 Avdelingsleder

17 Guro Rue Johnsen 1991 Rådgiver

18 Kenneth Mågø 1971 Miljøarbeider

19 Tone Rubach 1980 Gårdbruker

20 Trond Viggo Opdal 1968 Offiser

21 Linda Solheim Martinsen 1985 Avdelingsleder

22 Kai-Ove Ludviksen 1985 Pensjonist

23 Heid-Randi Nilsen 1961 Pensjonist

24 Morten Erik Norwich 1953 Pensjonist

25 Hans Kristian Skogly 1967 Konsulent

26 Elsa Pauline Floer 1942 Pensjonist

27 Andreas Hay 1976 Vernepleier

28 Ann Bodil Johansen 1960 Pensjonist

29 Stein Helge Slettbakk 1960 Meierist

30 Liv-Synnøve Finjord 1968 Sykepleier

31 Bjørnar Ertsås Olsen 1961 Fagleder

32 Lisa Arvida Angell 1982 Lektor

33 Svein Arne Laukli 1943 Pensjonist

34 Hege Anita Karlsen Bakken 1971 Jobbspesialist

35 Øistein Jacobsen 1944 Pensjonist

36 Sylvi Berg 1964 Rektor

37 Hans Viktor Øye 1951 Pensjonist

38 Martin Berg 1967 Rektor

39 Finn Arild Berge 1955 Tilsynsingeniør

40 Arne Ludolf Petter Kaspersen 1946 Pensjonist

41 Frode Jacobsen 1967 Produktspesialist

Fremskrittspartiet

Eivind Stene
Eivind Stene. Foto: Steve Nilsen

Ordførerkandidat: Eivind Stene
Alder: 35 år
Stilling: Håndverker/næringsdrivende

Politikk: 
Fjerne eiendomsskatten:
Hjemme ditt skal ikke være et skatteobjekt, og skatten er usosial og urettferdig. Derfor vil vi fjerne eiendomsskatten på boligen din i løpet av fire år.​

Økt bemanning i eldreomsorgen:
De eldre fortjener flere varme, kompetente hender rundt seg. De ansatte trenger avlastning og flere kolleger.

Bedre kommunale veier:
Mange steder kjører man slalåm mellom hull i veiene i Harstad. Vi vil vedlikeholde og fikse de kommunale veiene.

Ny skole i Kanebogen og på Bergseng:
Nye skoler er viktigere enn ny kino og bibliotek. Derfor vil vi heller bruke pengene på ny skole i Kanebogen og på Bergseng.

Kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted 

1 Eivind Stene 1984 Harstadbotn

2 Kristian August Eilertsen 1994 Trondenes

3 Charlotte M Skogstad Espejord 1990 Kanebogen

4 Sven Kristian Løtveit 1962 Trondenes

5 Heidi Monica Langø Aspenes 1970 Landsås

6 Jostein Andreas Rasmussen 1944 Kanebogen

7 Rolf Arne Mentzen 1943 Seljestad

8 Mette Eriksen 1995 Kanebogen

9 Jan Rune Lorentzen 1963 Høghågen

10 Sandy Shine 1979 Bergseng

11 Magnar Charly Solberg 1955 Tennvassåsen

12 Ann-Michelle H Kristoffersen 1996 Stangnes

13 Renathe Almås 1993 Stangnes

14 Torstein Ervik 1967 Stangnes

15 Inger Anne Andreassen 1950 Sørvik

16 Geir Erik Braathen 1969 Kanebogen

17 Britt Bergersen 1949 Høgda

18 Espen-Andre Heggelund 1985 Bergseng

19 Birgitte Bendiksen 1999 Medkila

20 Steinar Hugo Pedersen 1951 Holtet

21 Tom Andre Nilssen Bøe 1978 Kanebogen

22 Solveig Ditlevsen 1943 Høgda

23 Andreas Skaftnes 1988 Medkila

24 Randi Nilsen 1951 Trondenes

25 Rune Ytterstad 1963 Kilbotn

26 Merete Hansen 1959 Holtet

27 Michael Sørensen 1979 Sørvik

28 Egil Magne Andreassen 1950 Sørvik

29 Glenn Håkon Almås Skogstad 1990 Kanebogen

30 Håvard Steinbakk 1953 Sandtorg

31 Kjell Øyvind Hagen 1976 Kanebogen

32 Bjørn-Elias Bendixen 1984 Bergseng

33 Oddgeir Kristian Klausen 1954 Bjarkøy

34 Kjell Ove Kristian Karlsen 1942 Gangsås

35 Bjørn Aya-Ay Hardersen 1965 Sørvik

Høyre

Einar Mustaparta
Einar J Mustaparta

Ordførerkandidat: Einar J. Mustaparta
Alder: 50 år
Stilling: Forretningsutvikler Equinor ASA

Politikk:

Harstad Høyre har ambisjoner om vekst for byen og regionen. Vekst er viktig fordi det sikrer velferden i fremtiden. Attraktivitet og arbeidsplasser skaper vekst. Harstad kommunes potensiale kan utløses ved å gjennomføre kraftfulle tiltak:

 • byfornyelse og sentrumsutvikling
 • forenkling og forbedring av kommunale tjenester - vi må bli en JA-kommune
 • etablering av nye offentlige og private arbeidsplasser
 • ta de unge med på den store klimadugnaden

Vi skal tilby det beste oppvekst- og skolemiljøet. Kommunen skal kjennetegnes ved gode omsorgstjenester. Skaperkraft skal hilses velkommen. Harstad Høyre vil vise politisk handlekraft! Vi skal stå på for Harstad!

Kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling

1 Einar Jahre Mustaparta 1969 Berg Forretningsutv.

2 Kjersti Karijord Smørvik 1966 Sentrum 1. amanuensis

3 Håkon Rønning Vahl 1972 Seljestad Kjøpmann

4 Nina Margrethe Dons-Hansen 1972 Stangnes Prosjektleder

5 Ole Even Andreassen 1997 Ruggevik Student

6 Ninni Birgitta Torblå Korsmo 1952 Gullhaug Førstekons.

7 Rune Stenstrøm 1973 Nedre Holtet Advokat

8 Nils Johan Holte 1957 Harstad Næringsdrivende

9 Vibeke Julie Solfjell 1975 Bergseng Assistent

10 Børge Bertelsen 1970 Samasjøen Politiadvokat

11 Karin Elin Maria Höök Jacobsen 1972 Medkila Boveileder

12 Heidi Lyche 1964 Hamnneset Sykepleier

13 Arne Johan Markussen 1955 Holtet Salgsleder

14 Trine Ingfrid Marie Normann 1970 Seljestad Rådgiver

15 Torbjørn Emil Furu 1998 Nedre Holtet Student

16 Siw Johansen 1968 Sentrum Leirskolelærer

17 Dagfinn Kristian Gjertsen 1956 Grytøy Pensjonist

18 Gerd Unni Furu 1946 Bjarkøy Pensjonist

19 Rolf Fredrik Bendiksen 1949 Stornes Pensjonist

20 Gunhild Dagny Olsen 1934 Seljestad Pensjonist

21 Elling Haukebøe 1951 Haukebø Daglig leder

22 Gro Hilde Dagsvold 1966 Harstad Næringsdrivende

23 Karin Dorthea Johnsen 1950 Kanebogen Pensjonist

24 Tore Rekkedal 1969 Ruggevik Takstmann

25 Johanne Pedersen 1941 Seljestad Pensjonist

26 Harald Alstad 1946 Breivika Pensjonist

27 Roger Olav Søfting 1969 Høghågen Byggmester

28 Børge Jentoftsen 1971 Bergseng Pensjonist

29 Britt Skinstad Nordlund 1941 Sentrum Pensjonist

30 Sissel Marthinussen 1971 Stangnes Saksbehandler

Krf

Jorun Skogan Konst
Jorunn Skogan Konst

Ordførerkandidat/toppkandidat: Jorunn Skogan Konst
Alder: 57 år
Stilling: Pedagogisk leder (barnehage)

Politikk:
Harstad KrF vil være med og videreutvikle bykommunen vår med levende bygder og et attraktivt sentrum. KrF er opptatt av en langsiktig tenking i forvaltning av ressursene våre. Bærekraft handler også om å gi barna våre den beste start i livet slik at de står rustet til å mestre voksenlivet.

Harstad KrF vil jobbe for:

 • En tiltrengt bemanning og tverrfaglig kompetanse i barnehage, skole, helse- og omsorg.
 • Fortgang i realiseringen av nytt Helsehus.
 • Landstrøm til båter, fokus på kommunale veier, et funksjonelt busstilbud, stopp i flere åpne oppdrettslokasjoner og lokalutvalg rundt om i hele kommunen

Kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling

1 Jorunn Elvine Skogan Konst 1962 Sandtorg Ped. leder

2 Per Sandrup Pedersen 1948 Lundenes Pensjonist

3 Debritu Geleta Høgaas 1950 Stangnes Pensjonist

4 Bente Ellen Tennøy Klaussen 1956 Medkila Sykepleier

5 Oddleif Haagensen 1960 Harstad Kirkeverge

6 Annie Stokkan Brose 2000 Medkila Student

7 Lars-Eivind Myrvang 1999 Harstad Lærling

8 Jorunn Berg 1947 Sandsøy Pensjonist

9 Milad Alhajem 1994 Harstad Student

10 Heidi Davidsen 1959 Sørvik Pensjonist

11 John Georg Seljestuen 1964 Ruggevik Fisker

12 Ivar Østberg 1942 Holtet Pensjonist

13 Odd Waldemar Nilsen 1944 Medkila Pensjonist

14 Ragnhild H. Myrland Offerdal 1945 Kilbotn Pensjonist

15 Hans Viggo Haugan 1954 Gangsås Sykepleier

16 Knut Mikalsen 1943 Breivika Pensjonist

17 Anna Oddbjørg Norbakken 1946 Vollstad Pensjonist

Liberalistene

Stian-Andre Ellingsen Johnsen_200x200.jpg
Stian-Andre Ellingsen Johnsen

Toppkandidat: Stian-Andre Ellingsen Johnsen
Alder:24 år
Stilling: Bussjåfør

Politikk:

 • Liberalistene Harstad ønsker og ikke øke bompengetaksten/ vi ønsker også og fjerne bomstasjonene. 
 • Slå hardt ned på sløsing av skattepenger.
 • Fjerne eiendomsskatt.
 • Redusere kommunale avgifter.
 • Motarbeide opptak av ny gjeld.
 • Gjøre Harstad til en mer attraktiv kommune for næringslivet.

Kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling

1 Stian-André Ellingsen Johnsen 1995

2 Jon Martin Johansen 1996

3 Marianne Kee Aronsen 1986

4 Daniel Alexander Rasmussen 1999

5 Tor-Erik Sire 1965

6 Daniel Olsen 1992

7 Elisabeth Torbergsen Terlecka 1980

8 Tine Mari Hundstad 1992

Miljøpartiet de grønne

Hanne Gideonsen
Hanne Gideonsen

Ordførerkandidat: Hanne Gideonsen
Alder: 34
Stilling: Prosjektveileder

Politikk:

 1. Harstad kommune må føre en ambisiøs klima- og miljøpolitikk, ansette en klimarådgiver og etablere et klima- miljø- og energiutvalg, bruke innkjøpsmakta si til å kutte utslipp, støtte opp om lokalt næringsliv og lokale matprodusenter, etablere grønne tak og solceller, satse på kollektiv og sykkel – og mye mer!
 2. Sikre god kvalifisert bemanning i barnehager, på skoler og i helse- og omsorgssektoren.
 3. Øke den lokale graden av matproduksjonen og legge til rette for skolehager, parsellhager og andelslandbruk.
 4. Bli en annerledes JA-kommune: Ja til mer natur, friskere luft, rent vann og bedre folkehelse. Ja til mangfold og inkludering, til mennesker og miljø!

Kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår 

1 Hanne Gideonsen 1985

2 Aurora Bårdsen Nielsen 1986

3 Bjørn Kristian Igeland 1979

4 Torill Steinjord 1987

5 Oskar Alvereng 1994

6 Kriss Wenche Rokkan Iversen 1977

7 Kristoffer Moen Pedersen 1990

8 Ingrid Marie Endresen Kjelseth 1995

9 Kjetil Kverndokken 1982

10 Eva Annie Røberg 1985

11 Marius Heide 1982

12 Jan Roar Kristiansen 1968

13 Magnus Dybvik 1987

14 Tove Anita Røsberg 1958

15 Gry Gjerstad 1983

16 Lena Cesilie Albrigtsen 1980

17 Faith Lahey-McCoy 1982

18 Knut Erling Utvåg 1976

19 Raymond Marino Jonassen 1983

20 Torgeir Vidvei Riise 1984

21 Petter Bratland 1985

22 Bjørn Nystad Bendiksen 1982

23 Lars Jørgen Høe 1982

Rødt

Jørn Hoffsø Hjellnes
Jørn Hofsø Hjellnes

Ordførerkandidat: Jørn Hofsø Hjellnes
Alder: 44
Stilling: Sykepleierstudent

Politikk: Rødt sine viktigste kampsaker i Harstad neste fireårsperiode er:

 • Folkevalgt styring av kommunen. Vi skal avdekke og formidle hvordan særinteresser setter premisser for byutviklingen, og ta makta tilbake til kommunestyresalen.
 • Kvalifisert heldøgnsomsorg til eldre. Vi vil allerede i 2019 vedta nybygg av sykehjemsplasser eller boliger med heldøgnsomsorg i et slikt omfang at det ikke vil være ventelister.
 • En offensiv boligpolitikk. Harstad skal ha en offensiv boligpolitikk, der kommunen bygger boliger slik at de som ikke kommer seg inn på boligmarkedet har en god plass å bo.
 • Landbaserte oppdrettsanlegg. Fremtidige oppdrettskonsesjoner skal være landbaserte, eksisterende anlegg skal utfases og flyttes på land.

Kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling

1 Jørn Hofsø Hjellnes 1975 Harstadbotn Spl.student

2 Ingrid Klein Hedlund 1973 Stangnes Lærer

3 Kirsten Evjen 1950 Hagebyen Lærer

4 Julie Annett Løtveit 1981 Sama Øk. student

5 Frode Bygdnes 1952 Sentrum Faglærer

6 Anne-Marith Rasmussen 1971 Sama Univ.lektor

7 Øystein Omar Aas 1955 Bjarkøy Lærer

8 Inger Helen Bye 1954 Rødmyrstua Vernepleier

9 Magnus Mæhle 1995 Medkila Vikar

10 Brita Karlsen 1969 Hagebyen Lærer

11 Arthur Andreas Balteskard 1954 Seljestad Avd.ingeniør

12 Kristina Lajla Lofnes 1983 Medkila Psykolog

13 Ruth Synnøve Andreassen 1951 Harstadåsen Bioingeniør

14 Christian Bakkejord 1976 Harstadbotn Student

15 Inger Alvilde Ingemann 1977 Harstadbotn Lege

16 Margaret Johanne Haugen 1952 Kanebogen Pensjonist

17 Kåre Hartløv Solheim 1955 Hagebyen Skoleassistent

18 Gry Helen Lund 1971 Sentrum Sykepleier

19 Roy Paul Igeland 1954 Sentrum Barnevernped.

20 Rune Olsen 1970 Hagebyen Kundeveileder

21 Anne-Marie Aag 1956 Gangsås Pensjonist

22 Johnny Nikolai Pettersen 1952 Stangnes Pensjonist

23 Hilde Holthe 1957 Sentrum Fysioterapeut

24 Aleksander Åsmund Kristiansen 1986 Bergseng Pleieassistent

25 Beathe Kristin Eikhovd 1972 Harstadbotn Sykepleier

26 Ingrid Van Kuijk Westby 1949 Stangnes Pensjonist

27 Nora Kristiansen 1961 Bergseng Spes.sykepl.

28 Jan Helge Kjærland 1953 Blåbærhaugen Rekl.kons.

29 Bjørn Inge Dalager 1954 Harstadbotn Pensjonist

30 Thomas Torrissen 1974 Sentrum Hedonist

31 Ulf Gunnar Wang 1951 Sentrum Kuldemontør

32 Øystein Drøsshaug 1962 Eineberget Kunstner

33 Ole Mathias Skjelstad 1959 Harstadbotn Sykepleier

Senterpartiet

Espen Ludviksen. Foto: John Storhaug
Espen A Ludviksen

Ordførerkandidat: Espen A. Ludviksen
Alder: 42 år
Stilling: Avdelingsleder

Politikk: Harstad Senterparti ønsker å styrke det lokale selvstyret, slik at flere for delta i utvikling av vår kommune og det lokale tjenestetilbudet.

Kommunen er grunnmuren i det lokale folkestyret , og er en viktig tjenesteprodusent og samfunnsutvikler. Vi ønsker en selvstendig og nyskapende kommune, som utvikler den lokale velferden og lokalsamfunnet.

Senterpartiet vil at offentlige tjenester skal tilbys nær folk, og at alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor.

Kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling

1 Espen André Ludviksen 1977 Bergseng Daglig leder

2 Anne Margrete Eneberg 1949 Grytøy Pensjonist

3 Birger Johan Theodorsen 1974 Kilhus Rådgiver

4 Alf Marius Fagerheim 1973 Bjarkøy Adjunkt

5 Merete Lyngen 1968 Kaltdalen Spes.sykepl.

6 Arild Kulseng-Hansen 1954 Tennvassåsen Bonde

7 Ken Erik Aasheim 1988 Gansås Sikkerhetskontr.

8 Simen Lindgaard 1994 Sentrum Student

9 Eddmar Jon Osvoll 1964 Bjarkøy Fagoperatør

10 Espen Flosand 1971 Grytøy Salgssjef

11 Gudbrand Chruickshank 1949 Gansås Pensjonist

12 Kristian Fredrik Kulseng 1968 Røkenes Daglig leder

13 Stig Solheim 1962 Bergseng Daglig leder

14 Adolf Petter Ursin 1950 Sørvik Pensjonist

15 Monica Lyngen 1988 Kaltdalen Butikkmedarb.

16 Per Kristian Killengreen 1954 Ervik Bonde

17 Arne Wiggo Theodorsen 1978 Kilhus Rådgiver

18 Morten Bakken 1972 Elveneshaug Lærer

19 Roald Helge Rasmussen 1947 Grytøy Pensjonist

20 Ellen Anette Slettmo 1978 Kilhus Avregningssjef

21 Anders Røgeberg 1991 Sentrum Miljøarbeider

22 Steinar Johan Jakobsen 1953 Bjarkøy Pensjonist

23 Maurid Kristiansen 1967 Grøtavær Lærer

24 Karstein Almar Osvoll 1947 Bjarkøy Pensjonist

25 Øyvind Åge Pedersen 1961 Bjarkøy Ambul.medarb.

26 Brit Stabursvik 1959 Seljestad Fysioterapeut

SV

Edvin Eriksen
Edvin M Eriksen

Ordførerkandidat: Edvin M Eriksen
Alder:69
Stilling: Ped.psyk.rådgiver

Politikk: 
Bedre barnehage og bedre skole med flere fagstillinger. Vil foreslå 2 nye stillinger helsesykepleiere med spesielt ansvar for elever i vg.skole.

Kjempe for ansvarlig beredskap i Øyriket.

Kjempe for funksjonshemmede og deres familiers rettigheter.

Harstad som trivelig og trygg by for alle - spesielt barn og andre "myke" trafikanter. Miljøsaker.

Kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår Stilling

1 Edvin Mathias Eriksen 1949 Pensjonist

2 Karin Anna Øvervatn 1959 Sosionom

3 Dan Terje Nytrem 1979 Student

4 Lena Bergstad 1971 Lærer

5 Anders Kittelsaa 1962 Barnehagelærer

6 Cecilie Rødland 1974 Kulturarbeider

7 Tesfaldet B. Fessehatsion 1982 Butikkmedarbeider

8 Julie Røstgård 1996 Student

9 Per Christian Valle 1951 Lege

10 Caroline Ariadne Isaksen 2000 Skoleelev

11 Ahmed Mohammed Hussein 1977 Lærer

12 Børge Ytterstad 1943 Professor

13 Britt Olga Myrvang 1959 Sykepleier

14 Abdul Wahed Rawan 1986 Renholder

15 Camilla Steine Munk 1982 Lærer

16 Vinny Lovise Søyland 1978 Lærer

17 Morten Rennemo 1973 Lærer

18 Kjetil Nilsen 1951 Rådgiver

19 Abdulrazzag Rashad Al-Alewy 1976 Assistent

20 Ingvild Strand 1982 Lege

21 Line Finjord Grube 1963 Lærer

22 Eirin Cecilie Gabrielsen 1971 Lærer

23 Terje Martin Ørjansen 1943 Pensjonist

24 Soheila Pourabedin 1957 Pensjonist

25 Berit Rustad 1950 Regionleder Fagorg.

26 Ivar Kristian Dyring 1941 Pensjonist

27 Solfrid Johanne Utsi Myrvang 1957 Skatterevisor

28 Åse Liv Henningsen 1977 Selger

29 Mikal Ingvald Berg 1938 Pensjonist

30 Marit Ruth Rustad 1953 Universitetslektor

31 Ørjan Haakon Johansen 1959 Hjelpepleier

32 Saisuni Oprongphat 1979 Renholder

33 Karen Elise Aasen 1983 Teamleder

34 Jarle Jacobsen 1931 Pensjonist

35 Inger Bergitte Berg 1941 Pensjonist

36 Siv Helene Høyby Hamstad 1967 Assistent

37 Liv Harieth Smedvik Eriksen 1951 Pensjonist

38 Johnny Kristiansen 1957 Lærer

Venstre

Even Aronsen
Even Aronsen

Ordførerkandidat: Even Aronsen,

Alder: 24 år.

Vernepleiestudent v/Uit campus Harstad

Jeg er engasjert i barn og unges levevilkår, de er fremtiden vår. Kunnskap og kompetanse er  grunnleggende for demokrati, verdiskapning og velferd.

Harstad er kulturbyen i Nord-Norge. Jeg er opptatt av at det skapes flere kulturarbeidsplasser, at det er lavterskel, samt rimelige og gode tilbud for barn og unge.

Grønn byutvikling har vært en viktig sak for Venstre ved flere valg. Det er avgjørende at vi skaper et attraktivt sentrum som innbyggerne ønsker å benytte seg av.

Harstad skal være en raus og mangfoldig by, derfor er jeg opptatt av at vi tar godt være på mennesker som kommer til byen vår fra andre steder i verden og driver god integrering.

 

Kandidater:

Kandidatnr. Navn Fødselsår Stilling
1 Even Aronsen 1994 Student
2 Maria Serafia Fjellstad 1982 Lege
3 Sigurd Malm Rasmussen 1992 Butikkmedarbeider
4 Camilla Margrethe Fors-Falkeng 1991 Sykepleier
5 Jan Fjellstad 1947 Senior
6 Lena Bratsberg 1978 Seksjonssjef
7 Erling Jarl Forsaa 1992 Butikkmedarbeider
8 Marika Andrea Jenssen 2000 student
9 Trond Birger Ingebrigtsen 1974 Med.konsulent
10 Bård Mathias Bergersen 1963 Overingeniør
11 Anne Helen Madsen 1960 Avdelingsleder
12 Per Kent-Åke Jensen 1952 Pensjonist
13 Elise Klausen Jenssen 1998 Student
14 Mats Nygaard Johnsen 1985 Daglig leder
15 Helga Regine Kaarbø 1954 Advokat
16 Ole-Markus Simonsen 1995 Elektriker
17 Britt Marie Bye 1981 Fotograf
18 Mathias Meltzer Bonnier 1996 Student
19 Grethe Stave 1965 Universitetslektor
20 Hermod Bjørklund 1980 Ingeniørgeolog
21 Sigrid Hensrud 1953 Lege
22 Turi Marie Bruun 1951 Pensjonist
23 Eyvind Hallgeir Sundsvold 1952 Tannlege
24 Ingerline Kvitvik Aune 1982 Psykolog
25 Bodil Maud Kinn 1950 Pensjonist
26 Sissel Neverdal 1962 Universitetslektor
27 Gina Aba 2001 Skoleelev
28 Gunn Mari Sørensen 1960 SFO assistent
29 Tore Vestgård 1950 Pensjonist
30 Gunn Hilbjørg Jensen 1956 Sykepleier
31 Lars Håvard Karlsen 1951 Pensjonist
32 Trine Lise Forsaa 1984 El.ingeniør
33 Vidkunn Eidnes 1932 Pensjonist