Navn Mobil Epost
Marita Hesjevik Bertelsen 908 73 795
  • Helsesøster Marita Hesjevik Bertelsen har kontortid på mandag og torsdag. Både elever, lærere og foreldre kan ta kontakt. Helsesøster har kontor i andre etasje, ved adm.