Harstad kommune og UNN har gjort endringer i sine rutiner for å holde en forsvarlig helseberedskap i øyriket. Her er rutinene oppsummert:

 • Ring nødnummer:  
  • 113 hvis du tror en sykdom eller skade er alvorlig
  • 110 ved brann
  • 112 ved behov for politi
 • Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig, og hjelpen ikke kan vente til fastlegekontoret åpner.
 • Ambulansehelikopter vil i mange akutt-hendelser være førstevalg. Terskelen for bruk av helikopteret er senket i øyriket, og det etableres faste innflygingsmønstre slik at man i dårligere vær fortsatt kan bruke helikopteret.
 • Ambulansetjenesten styrkes i Harstad med en ambulansebil lenger ut over ettermiddagen og kvelden. Det plasseres en egen ambulansebil på Lundenes, tilgjengelig for ambulansepersonell som kommer med båt til øya.
 • Grytøyferga er beredskapsferge døgnet rundt, som skal ivareta ambulanseoppdrag på henvendelse fra AMK.
 • Redningsselskapets Sjøredningskorps Harstad og redningsskøyte på Andenes er i beredskap med sine båter for transport av helsepersonell.
 • UNN og Harstad kommune styrker akuttberedskapen på Bjarkøy, slik at helsepersonell kan komme raskt til stede ved ulykker og hendelser. UNN vil ha utplassert en ambulansearbeider 24/7 på Bjarkøy i januar og februar 2019 vil bistå ved utrykning og gi opplæring og kursing.

Ved bruk av beredskapsferge eller reservebåt er tiden til helsepersonell kommer, anslått til  
(endring i tid i parentes):

 • Grøtavær: 40 min (+ 10 min)
 • Lundenes, 27 min (+ 0 min)
 • Sandsøy: 40 min (+ 20 min), men lokalt helsepersonell til cirka samme tid som i dag.
 • Bjarkøy: 45 min (+45 min), men lokalt helsepersonell til cirka samme tid som i dag.
 • Kjøtta: 44 min (+ 14 min)
 • Meløyvær/Krøttøy: 75 min (+ 60 min)

Tallene er hentet fra vår risiko- og sårbarhetsanalyse, som du kan lese her

Forsvarlig helsetilbud
Gjennom de kompenserende tiltakene som listes ut over, bør øyriket få en forsvarlig helseberedskap. De største utfordringene er på de øyene som ikke har veiforbindelse, spesielt Meløyvær/Krøttøy. Her vil lavere terskel for bruk av helikopter og faste innflygningsruter gi en bedre helikoptertjeneste enn i dag.

Evaluering
Dersom det er hendelser som bør føre til endringer, ber vi om at det meldes til legevakten. UNN og Harstad kommune vil tilpasse tjenestene fortløpende ved behov, samt gjennomføre evalueringer av tiltakene i løpet av våren og høsten 2019.

Les også: Dette gjør Harstad kommune i ambulansebåtsaken.