Møtet er en del av arbeidet med revideringen av Kommuneplanens Samfunndel 2019-2031, og ett av i alt tre åpne møter. Dette kan du lese mer om her.

  • Når: 26. mars kl. 18-21
  • Hvor: Lillesalen i Harstad kulturhus
  • Møteleder: Ordfører Marianne Bremnes

Innledere:

Marthe Valle artist og foredragsholder - vil holde et utdrag fra sitt foredrag URO, med tema psykisk helse, ispedd sine sanger.

Rita Johnsen kommunalsjef helse og omsorg Harstad kommune - tjenestetilbud, velferdsteknologi og samfunnssikkerhet

Åsa Karlsen skolehelsetjenesten i Harstad - ung helse og oppvekst

Gudrun Øvreberg psykomotorisk fysioterapeut - bevegelseshelse og livskvalitet

Sabina Eliassen frivillighetssentralen Harstad - inkludering i samfunnet

Torgeir Bremer midtre Hålogaland friluftsråd - tilrettelegging for friluftsliv og økt aktivitet i hverdagen

Møtet avsluttes med en workshop der vi ønsker å høre deres innspill til hvordan vi skal tilrettelegge for en god utvikling i Harstad. Påmelding er ønskelig, slik at vi har oversikt over antall deltagere. Du kan klikke her for å lese mer om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.