Ifølge Naturmangfoldloven er det forbudt å skade eller ødelegge reir og egg; dette betyr at måkene er fredet i hekkesesongen. Det vil altså si at hvis måkene allerede har etablert seg på et tak med reir og egg, er det ikke så veldig mye man kan gjøre. Da må man rett og slett bare smøre seg med tålmodighet og avvente slutten på hekketiden.

Vi har 21 forskjellige måkearter i Norge, men ikke alle er vanlige, og langt fra alle finnes i Troms. Noen av de mest kjente måkeartene vi finner i Harstad er fiskemåke, gråmåke, svartbak og krykkje. Mange sjøfuglarter står på Norsk rødliste for arter, det vil si at det er en risiko for at de dør ut. Rødlisten gis ut av Artsdatabanken og oppdateres med jevne mellomrom. Du kan lese mer om rødlistearter her. Det er spesielt alvorlig å fjerne egg eller reir av en rødlisteart, f.eks. krykkje, hettemåke og fiskemåke.

 

måke.jpg

Usikker på hvilken måkeart du ser? Sjekk Bymåkeguiden.

 

Det finnes flere forebyggende tiltak man kan gjennomføre før hekkesesongen starter for å forhindre at måkene bygger reir akkurat der:

  • Sette opp liner på taket som hindrer måkene i å lande. Disse bør være minst 30 cm over taket, med ca. 50 cm avstand mellom linene. Det er ikke lov å dekke taket med fiskegarn e.l. fordi fuglene kan sette seg fast i garnet.
  • Ferdsel på taket i etableringsperioden (etter at måkene har kommet, men før eggleggingen begynner) kan også være effektivt hvis man går opp på taket flere ganger daglig. Måkene vil da vurdere taket som utrygt og vil velge et annet sted å legge egg.

I sommerhalvåret finner måkene nok mat selv, så det er viktig å ikke mate dem. Måker er temmelig altetende og de spiser gjerne søppel. Det er derfor viktig å fjerne søppel og andre matkilder som vil tiltrekke seg måker.