Høsten 2017 vedtok styret i Grottebadet å utrede muligheten for å etablere et helårlig havbad i Harstad sentrum. Det ble oppnevnt en forprosjektgruppe som skulle se på mulighetene for plassering, størrelse, innhold, samarbeidspartnere, investeringsbehov, driftsmodell og målgruppe.

Forprosjektgruppen har bestått av:

Kjersti Karijord Smørvik (prosjektleder), styret Grottebadet/UiT
Kjetil Christoffersen (sekretær), daglig leder Grottebadet
Trond Bottolfsen, UiT Handelshøgskolen
Rolf Olsen, ROC
Ivar Frans Hagenlund, Harstad havn
Børge Weines, Harstad kommune

 

Dialog

- Gruppen har hatt flere møter og har vært på en studieturer for å se hvordan andre anlegg driftes. Det har vært dialog med aktuelle leverandører, Harstad havn, Harstad kommune og UiT og andre interessenter for å se på mulige modeller for et anlegg i Harstad, sier prosjektleder Kjersti Karijord Smørvik.

Det er mange som har vist interesse for gruppens arbeid.

Anlegg

Et havbad slik gruppen har definert det, vil bestå av et 25 meters basseng, sauna, garderober, serviceareal og et barnebasseng innenfor et areal på 30 x 40 meter, plassert i Harstad havn, like ved Ottar Håløygs plass.

Investeringer

- Vi har funnet frem til to aktuelle leverandører, som har laget hver sin løsning basert på våre ønsker, sier Karijord Smørvik.

- Og hvis man velger å etablere et havbad innenfor denne størrelsen, ligger investeringskostnaden på ca. 30 – 35 millioner, litt avhengig av endelig kravspesifikasjon.

Drift

- Det er tatt høyde for at anlegget vil kunne drives med et visst overskudd, basert på en inngangsbillett på kr. 120,- og ca 30 000 besøkende årlig. Det er likevel viktig å påpeke at dette bare er et foreløpig estimat, uttaler Karijord Smørvik.

Veien videre

Etter hvert skal gruppen overlevere arbeidet. Blant annet så skal en bølgeanalyse gjennomgåes før den endelige konklusjonen tas. Da er det opp til styret i Grottebadet og andre å ta prosjektet videre.