Harstad fikk tre smittede i helga. To nærkontakter og en tilreisende testet positivt. De to nærkontaktene var allerede i karantene. Det er ikke kommer til flere nærkontakter fra disse tre tilfellene. Vi har per nå ingen indikasjoner for at vi har skjult smitte lengere i Harstad.

Vi har fått noen spørsmål om anbefalingene vi kom med i forrige uke, som gjelder til og med lørdag 14. november. Da sa vi blant annet at  «Voksne og skoleelever over 12 år anbefales å bruke munnbind på buss eller annen kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.».

Det ble i forrige uke vurdert at det var tilstrekkelig å gå ut med en anbefaling og ikke et påbud om munnbind. Denne vurderingen revurderes fortløpende. Slik smittesituasjonen ser ut i dag, har vi stort håp om at vi er i fred med å få god kontroll på smitteutbruddet i Harstad. Dersom vi får holdepunkter for økende smitte og tegn til skjult smitte i befolkningen, er påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport et veldig aktuelt tiltak.

Det har vært litt frem og tilbake rundt stenging av videregående skoler. Det er lokalt smittevernmyndighet som kan gjøre det, og vi er ikke er i Harstad nå. Får vi økende smitte, vil kommuneoverlegen vurdere å sette de videregående skolene på rødt tiltaksnivå.

Vi har fått mange spørsmål om hvordan barn som bedriver fritidsaktiviteter skal forstå denne anbefalingen. Noen idrettslag har satt all aktivitet på pause. Vi har forståelse for at det er vanskelig for lederne av lag og foreninger om hvordan denne anbefalingen påvirker aktiviteten de bedriver. Likevel er vurderingen vår at vi ikke er i en så kritisk situasjon nå, at det var nødvendig med et påbud om opphør av all slik aktivitet. Hvert enkelt lag og forening må derfor selv gjøre en vurdering av om de ønsker å gjennomføre treninger og samlinger som planlagt eller om de ønsker å sette dette på pause. Skulle situasjonen forverre seg, vil vi komme med mye tydeligere påbud og forbud. Vi er imidlertid ikke der enda. Vi anbefaler at foreldrene til barn som bedriver flere fritidsaktiviteter, må vurdere om de de neste ukene skal prioritere bare en aktivitet. Dette vil redusere antall kontakter for barna.