Det ble født 121 barn i Harstad i årets seks første måneder. Det bidro til et fødselsoverskudd på 40.

I tillegg flyttet det 28 flere til Harstad enn fra Harstad, noe som skyldes innflytting fra utlandet. De innenlandske flyttetallene viser balanse mellom inn- og utflyttinger.

Harstad har med dette størst befolkningsvekst blant bykommunene i Nord-Norge første halvår 2020.

Til sammenligning: Tromsø 18, Alta 13, Senja -86, Bodø 40, Narvik -106 og Rana -40.