Det ble 112 flere innbyggere i Harstad i årets ni første måneder.  Det gir en befolkningsvekst hittil i år på 0,45 %. Det er noe lavere enn befolkningsveksten på landsbasis som var 0,73 % pr. 30.09.

Veksten kommer av et fødselsoverskudd på 48 og netto innflytting fra utlandet på 149. De innenlandske flyttetallene er negative. Det flyttet ut 85 flere enn det som flyttet inn.

Det er født 188 i Harstad kommune i årets 9 første måneder. Dette er lavt sammenlignet med tidligere år. I perioden 2013-2015 har fødselstallet på samme tidspunkt variert mellom 199 og 210.