Ved årsskiftet 2021 utgjorde Harstads befolkning 24 773 personer. Dette er en økning på 35 personer i løpet av første kvartal 2021. Økningen i første kvartal året før var 26. Prosentvis er økningen i år så vidt større enn landsgjennomsnittet. Det er lenge siden Harstad har hatt en befolkningsutvikling på nivå med landsgjennomsnittet, så det er gledelig.

Tallene viser at fødselstallet er høyere i første kvartal i år enn første kvartal i 2020 (61 mot 56). Det dør også færre (38 mot 44). Fødselsoverskuddet er i første kvartal på 23. Harstad har også netto innvandring på 12. Til sammen gir dette en befolkningsøkning på 35.