Dette viser SSB sine ferske befolkningstall, som er positive for byens del.

Innbyggertallet ved inngangen til året var 24.804, mens det ved utgang av kvartal 2 var på var på 24.833. Økningen i folketallet kommer av fødselsoverskudd på 24 og netto innflytting på 5.

Det ble født 118 barn i Harstad i årets seks første måneder. Dette bidro til et fødselsoverskudd på 24. I kvartal 2 ble det født 59 barn, dvs. samme antall som 1. kvartal.

Det var 1. halvår flere som flyttet fra Harstad enn til Harstad innenlands (-37). Pga. større innvandring enn utvandring (+42) er netto innflytting samlet på 5 innbyggere.

Til sammenligning befolkningsendring 02. kvartal 2022:

Folketall.png