Beskrivelse av enheten:

Norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere Spesialundervisning for voksne. Grunnskoleopplæring for voksne. Logopedhjelp for voksne, Harstad kommune.

For nærmere informasjon kontakt leder Grete Akselsen. Tlf 77 02 62 25.

Mer informasjon på skolens egne nettsider.