I fjor var Harstad nummer 84 i landet og nummer 3 i Troms og Finnmark. De to områdene Harstad rangeres høyest på er kompetanse og kommuneøkonomi, mens vi kommer dårligst ut på arbeidsmarked og næringsliv.

Attraktivitet og vekstkraft

- NHOs kommune-NM måler ikke kommunens tjenester overfor næringslivet. Det som måles, basert på offentlig statistikk, er attraktiviteten og vekstkraften til Harstadsamfunnet. Vi er ikke tilfredse med å gå tilbake på landsbasis, men tar med oss at vi holder posisjonen som nr. 3 i Troms og Finnmark, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

Scorer bra
Kommunedirektøren har gjort en rask analyse av NHOs kommune-NM og ser noen områder hvor Harstad gjør det bra.

- Det området hvor vi scorer best er på kompetanse. Hovedårsaken til det er at vi har UiT, UNN, Equinor og flere andre kompetansebaserte arbeidsplasser lokalisert i Harstad. Det er en styrke for byen. Et annet område hvor vi kommer bra ut er kommuneøkonomi. Her måles ikke først og fremst tilstanden på kommuneøkonomien, men mer hvordan kommuneøkonomien virker for næringslivet, sier kommunedirektøren.

Arbeidsmarked trekker ned

Det er også noen områder som trekker ned.

- Det området Harstadsamfunnet kommer dårligst ut på er arbeidsmarked. Her fører en høy andel uføre og et høyt sykefravær i både privat og offentlig sektor til lav score. Når det gjelder næringsliv kommer vi dårlig ut på landsbasis, mens vi gjør det greit i en Troms og Finnmark kontekst. Det som særlig trekker ned her er at privat næringslivs andel av sysselsettingen er lav sammenlignet med landet ellers. Det skyldes til en viss grad at vi har store offentlige arbeidsgivere i Harstad som UiT, UNN, Statens Vegvesen, NAV regnskap og pensjon, Forsvarets lønnsadministrasjon, Forsvarsbygg, Forsvaret og en del fylkeskommunale arbeidsplasser for å nevne noen, sier kommunedirektøren.

Harstad må føre an

- Vekst og utvikling kommer ikke av seg selv. Vi må jobbe for å skape vekstkraft. Vi må ta de mulighetene som kommer. Vi må gjøre det sammen, og vi må samhandle mer og nærmere i regionen og med nabokommunene, sier ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal.

Historiske muligheter

Ordføreren legger til at regionen har noen historiske muligheter og vekstincentiver den samlet må gripe tak i, eksempelvis Evenes flystasjon, utbyggingen av E-10 og høykompetansearbeidsplasser innenfor energi og maritime næringer som kan ta oss over i det grønne skiftet.

- Harstad og regionen har en jobb å gjøre, både i det offentlige og i det private. Vi i Harstad må føre an, men samtidig være en god lagspiller, avslutter Opsal.

---

Fra undersøkelsen:

De områder som vurderes er:

 • Næringsliv. Her rangeres Harstad som nr. 149 i landet og nr. 4 i Troms og Finnmark. Næringslivet vurderes utfra fire kriterier. Næringsvariasjon (nr. 111 på landsbasis og nr. 5 i Troms og Finnmark), inntektsnivå i befolkningen (107 / 5), privat sysselsetting (270 / 19), kommunens kjøp av private tjenester som andel av driftsutgiftene (151 / 10).
 • Arbeidsmarked. Her kommer Harstad ut som nr. 163 i landet og nr. 10 i fylket. Kriteriene som er vektlagt her er sysselsettingsgrad (90 / 8), sykefravær i privat og offentlig sektor (231 / 16), uføre (190 / 14) og arbeidsledige (156 / 12).
 • Demografi, det vil si befolkningsvekst og alderssammensetning. Her rangeres Harstad som nr. 123 på landsbasis og nr. 5 i Troms og Finnmark. Demografien vurderes utfra tre kriterier - befolkningsvekst (152 / 3), unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken (72 7 9) og netto innflytting (185 / 10)
 • Kompetanse. Her kommer Harstad ut som nr. 66 i landet og nr. 4 i fylket. Kriteriene er: Minst fire års høyere utdanning (31 / 10), fagprøver (271 / 20) og høyere teknisk og naturvitenskaplig utdanning (64 / 4).

 

 • Kommuneøkonomi. Her rangeres Harstad som nr. 102 på landsbasis og nr. 4 i fylket. På kriteriene som kåringen bygger på kommer vi ut slik: Administrasjonsutgifter (59 / 3), eiendomsskatt (127 / 17), kommuneinntekter (124 / 3), kommunal betalingsevne (212 / 22) og aldring i befolkningen (141 / 14).

 

Topp 10 i nord:

 1. Tromsø (16),
 2. Bodø (41),
 3. Alta (46),
 4. Rana (82),
 5. Lurøy (102),
 6. Harstad (103),
 7. Vågan (133),
 8. Vefsen (144),
 9. Herøy (147)
 10. Hammerfest (154)

Andre kommuner i vår region:

Sortland (161), Vestvågøy (178), Hadsel (206), Narvik (221), Senja (230) Andøy (253), Tjeldsund (329), Evenes 338), Gratangen (340), Ibestad (341), Kvæfjord, Lødingen (347), (354), Lavangen (355)

Fakta om NHOs kommune-NM:

I Kommune-NM måles alle de 356 kommunene på områder som næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker. Årets kåring baseres på tall for 2020.

Kommune-NM er ikke en rangering av kommunale tjenester, altså velferdstilbudet i kommunen. Det er heller ikke et forsøk på å rangere kommunale tjenestetilbud overfor næringslivet. Kåringen sier noe om den økonomiske bærekraften og hvor vekstkraftig kommunen som samfunn er. Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi.