Kjernejournal er et nasjonalt digitalt helsesystem, som deler helseopplysninger på tvers i helsevesenet. Helsepersonell kan se dine helseopplysninger uavhengig av om de jobber på sykehus, et fastlegekontor eller legevakt. Blir du for eksempel lagt inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal og finne de viktigste helseopplysninger om deg. Dette kan gi deg riktig behandling raskere hvis du blir akutt syk.

Hva er forskjellen på kjernejournal og pasientjournal?

Kjernejournalen din samler et utvalg av viktige helseopplysningene om deg, som er tilgjengelig for alle behandlere. Pasientjournalen din inneholder kun helseopplysninger fra behandlinger du har fått på sykehus.

Det er Norsk helsenett som har ansvaret for Kjernejournal. 

Les mer om kjernejournal her