Beskrivelse av enheten:

Tidligere Harstad barneskole ( tidligere Harstad folkeskole) sto ferdig i 1918. Bygningen er et markant bygg i bybildet i Harstad. I dag er bygningen verneverdig.

Tidligere Harstad ungdomsskole, også kalt byskolen,var ferdigstilt i 1969.Skolen ligger på samme område som Harstad barneskole, sentralt i byen.

Begge skolene er slått sammen til en kombinertskole med elever fra 1.- 10. årstrinn. SFO er lokalisert ved den tidligere barneskolen.

For nærmere informasjon kontakt rektor Vidar Larsen, tlf 77 02 63 83

Mer informasjon på skolens egne nettsider.