- Vi hadde ikke klart å ha nok utvikling og stabil IKT-drift alene i Ibestad. Med Harstad på laget, er vi sikret en fremtidsrettet, sikker og god tjeneste, sier kommunedirektør i Ibestad kommune, Hildegunn Thode Dalsnes. Nabokommunene inngikk et samarbeid i 2020, og har siden ikke sett seg tilbake.  Det har også Dyrøy kommune fått med seg, og er fra 2023 en del av samarbeidet.

Rask og kompetent

- Harstad kommune har vært utrolig imøtekommende rask til å både tilby løsninger, følge opp det vi har avtalt, og ikke minst se de behov som en liten kommune som Dyrøy har, sier Tore Uthaug, rådmann i Dyrøy kommune, og legger til at gode referanser fra Ibestad kommune også bidrar til at Dyrøy føler seg trygg på at den har gjort et godt valg.

Små kommuners utfordringer

- Bakgrunnen for at vi ønsker å inngå et IKT-samarbeid med Harstad er først og fremst en erkjennelse av at vi som liten kommune ikke har den kapasiteten og utviklingskrafta som er nødvendig for å skape en sikker og fremtidsretta tjeneste. Det gjelder både i forhold til sikker drift, men også en tjeneste som kan være bidragsytere til utvikling av digitale løsninger hvor både vi og andre kommuner har en vei å gå, sier Uthaug.

Dette er erkjennelser som de fleste små kommunene har gjort, og Dyrøy kommune har deltatt i lokale utredninger for om mulig å etablere sammenslutninger i sitt område.

Forberedelsene i gang

_DSF9132.jpg

- Det har vært vanskelig å skape en felles plattform og struktur som kan være oppe å gå med god nok kvalitet og kapasitet i løpet av det tidsaspektet som vi så som nødvendig. For vår del er det avgjørende å få oppgradert vår lokale infrastruktur og utstyr så fort som mulig for å være trygg på at vi drifter på en sikker plattform, sier Uthaug.

Avtalen er så vidt skrevet under, men forberedelsene er i gang for å samkjøre servere og tjenester. I tillegg vil det komme en ny ansatt. I Harstad er det i dag elleve ansatte i IKT-avdelingen.  Dette inkluderer fire ansatte på rådgiversiden, IKT-sjef, leder for brukerstøtte og fem ansatte på brukerstøtte.

- Vi har sentralisert all IKT-støtte og det er noe av nøkkelen til at vi lykkes, sier leder for brukerstøtte, Stian Antonsen.  

Trygg og sikker drift

-Vi satser også på moderne verktøy og standardisering for å kunne levere gode tjenester til våre brukere. På vårt serverrom kjører vi kjente løsninger som en del av vår IKT-grunnmur, Fortinet brannmurer, Trend sine sikkerhetsløsninger, Dell-kjernesvitsjer og en toppmoderne Vmware-serverpark med SSD-SAN til lagring. Et annet serverrom er satt av for sikker backup av data til kommunene i det interkommunale IKT-samarbeidet, legger IKT-sjef Jørn Hanssen.

Totalt forvalter kommunens elleve IKT-ansatte rundt 5000 pc-er, 1200 Chromebooks, cirka 300 servere, over 110 lokasjoner på nett, flere skyløsninger, 1000 mobiler og flere hundre nettbrett.

Vakt døgnet rundt

En del av det som de samarbeidende kommunene må tar del i, er vaktordningen, der IKT-avdelingen folk på vakt døgnet rundt, alle dager i året. Samarbeidskommunene får også tilgang til denne vaktordningen, med blant annet sjekk av systemer og mulighet for støtte til ansatte innen helsesektoren som jobber 24/7, noe som er viktig for å møte tilgang til støtte for velferdsteknologi.