Denne uken har seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Harald Heieraas vært i Harstad. Heieraas jobber med Trafikksikker Kommune, en godkjenningsordning som kvalitetssikrer kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

Kommunen har derfor et stort ansvar for å forebygge ulykker. Harstad kommune ønsker å være en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet og søker derfor å få kvalitetsstempelet som Trafikksikker Kommune.

Målbevisst arbeid

- Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men det betyr at kommunen har et godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet, sier Heieraas.

For å bli godkjent må kommunen oppfylle en hel del kriterier. Harstad kommune har siden 1994 vært et Trygt lokalsamfunn (Safe Community) og jobbet aktivt med skade- og ulykkesforebygging. Det betyr at kommunen har gode systemer for å jobbe med ulykkesforebygging på tvers av etater i kommunen og øvrig i lokalsamfunnet. Kommunen oppfyller derfor de fleste kriteriene allerede.

For å veilede kommunen i prosessen mot godkjenning har Heieraas denne uken hatt konstruktive møter med enheter som barnehage, skole, helse, HR, kultur og drift.

Veiledning

- Jeg har møtt hyggelige og engasjerte medarbeidere som er interesserte i trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunen har gode systemer på plass og alt tyder på at Harstad kommune kan bli godkjent som en Trafikksikker kommune i januar 2020, sier han.

- Det å være godkjent som Trafikksikker kommune vil gi oss noen mål å strekke oss etter og vi håper at godkjenningen kan bevisstgjøre både ansatte, politikere og innbyggere sier koordinator for arbeidet i Harstad kommune, Elin Storsletten. Kommunen vil få veiledning fra Trygg Trafikk både i godkjenningsprosessen og så lenge vi er godkjent. Dette vil gi oss drahjelp og inspirasjon i det viktige arbeidet med å forhindre skader og ulykker i trafikken.