Til sammen er 11 roder lyst ut for vintervedlikehold over en periode på fire år. Fem av dem er i Kvæfjord, mens seks er i Harstad.

- Vi er fornøyde med interessen rundt rodene, og har klare forventninger til at vintervedlikeholdet kommer til å tilfredsstillende de standarder vi har satt, sier driftsingeniør ved drift- og utbyggingstjenesten i Harstad kommune, Andree Sandbakk.

Vintervedlikeholdet har i all hovedsak vært godt utført i kommunene også tidligere, men det er gjort noen presiseringer og små endringer slik at det er mer forutsigbart for både kommunen, de som skal brøyte rodene og publikum.

- Vi har en god dialog med tilbyderne, og de er motiverte og klare for å levere et godt vintervedlikehold de neste årene, sier Sandbakk.

I all hovedsak så er det pris som er utslagsgivende når kommunen tildeler brøytekontrakter, men det sjekkes også at alle papirer og arbeidsforhold er i orden.

Kvæfjord

I Kvæfjord kom det inn ni kvalifiserte tilbud.

Følgende er tildelt vintervedlikehold i perioden 2021-2025:

 • Rode 51: Lamhagan - Hokland – Gårda Solnes Maskin AS
 • Rode 52: Eldaskogen Solnes Maskin AS
 • Rode 53: Langvassbukt – Flesnes Kulde24 AS
 • Rode 54: Nedre Gullholm Bernt Eide
 • Rode 56: Austerfjorden Andre-Hugo Johansen

Harstad

I Harstad kom det inn åtte kvalifiserte tilbud.

Følgende er tildelt vintervedlikehold i perioden 2021-2025:

 • Rode 02 : Fauskevåg - Melvik - Nedre Nordvik – Klatran Solnes Maskin AS
 • Rode 12 : Åsegarden – Bergseng Solnes Maskin AS
 • Rode 13 : Sama – Trondenes Solnes Maskin AS
 • Rode 23 : Sandsøy Thoralf Rognli
 • Rode 24 : Bjarkøy Thoralf Rognli
 • Rode 25 : Krøttøy – Meløyvær Eikeli Consult AS