Harstad kommune er sammen med Hålogaland Kraft Nett en del av et stort EU-prosjekt som ser på avkarbonisering av energimiksen på øyer. Prosjektet, som heter GIFT (Geographical Islands FlexibiliTy), er i 100 millioner-klassen med 17 aktører i flere land, og en del av EUs Horizon 2020-program (EU sitt store forsknings- og innovasjonsprogram). Det regnes som det største programmet i sitt slag i verden. Prosjektet skal gå over fire og et halvt år, fra januar 2019 til juni 2023.

Derfor satser vi på prosjektet

Vi er på vei mot et fullelektrisk samfunn, der vi enkelte perioder på dagen vil bruke mye strøm samtidig. Med stadig økt elektrifisering av samfunnet øker presset på strømnettet. Målet med GIFT er å utvikle innovative, miljøvennlige systemer for å øke energifleksibilitet på øyer. Prosjektet ønsker å bidra til å begrense presset på nettet gjennom å fordele forbruket bedre, og slik sikre nok strøm til øyer.

-Jeg er veldig glad for at Harstad er med i et slikt prosjekt. Vårt mål er å skape fornying og miljømessige framskritt gjennom å samarbeide med et partnerskap som er ledende på utvikling og innovasjon innen fornybar energi, sier Bjørn Akselsen, næringssjef i Harstad kommune.

«Det koster mye å etablere ny infrastruktur, og det kan være en stor utfordring. GIFT-prosjektet tilfører Hålogaland kraft ny kunnskap og teknologi, og er et stort kompetanseløft for hele selskapet som skal komme hele regionen til gode. Vi får være med å utvikle nye, moderne løsninger for mer ren energi; med andre ord å utvikle fremtidens kraftsystem», sa eks -konsernsjef i Hålogaland kraft, Rolf-Inge Roth sa prosjektet ble en realitet i 2018.

GIFT løsninger og pilotprosjekter

Prosjektet skal se på flere løsninger som kan bidra til å øke energifleksibilitet i nettet. Det kan være energistyringssystemer for havner, næringsliv og private, bedre analyser av forbruket og bedre visualisering av et forventet forbruk over en periode, innovative lagringssystemer for energi som tillater en blanding av miljøvennlige energikilder, El-bil ladere og utnyttelse av annen infrastruktur. Planen er å etablere en Platform for energifleksibilitet og demonstrer hvordan bruk av fleksibilitet hos strømkunder («prosumers) kan bidra til å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig kraftsystem.

GIFT.JPG

GIFT har to åstedene for pilotprosjekter. Fastlands-Norges største øy, Hinnøya, der blant annet Harstad ligger. Dette inkluderer også småøyene Grytøya, Bjarkøya og Sandsøya i samme område. Den andre pilotprosjektet ligger i italienske øya Procida. Løsningene som man kommer opp med, skal replikeres til den greske øya Evia og italienske Favignana. 1640 øyer i Europa kan ta i bruk løsninger som prosjekter kommer opp med.

Disse er med i prosjektet

De norske aktørene er Harstad kommune, Hålogaland Kraft Nett, Hafenstrom og NTNU. Totalt er det 17 partnere i 7 land. Det er en industriell partner, 9 små- og mellomstore bedrifter, 3 forskningssentre, to kommuner og to universiteter.

Mer miljøvennlig samfunn

Akselsen mener innovasjon øker Harstads attraktivitet som bosted gjennom fornyelse, mer attraktive arbeidsplasser og i framtiden et mer miljøvennlig lokalsamfunn.

- Prosjektet har stor bredde og kan i tillegg til å oppfylle viktige mål i Harstads miljø-, klima- og energiplan. Samtidig er det viktig for meg å få fram potensialet som finnes for deler av regionens næringsliv som gjennom innovasjon og involvering i prosjektet kan utvikle nye produkter og tjenester innen en sterkt voksende industri.

På den offisielle nettsiden og i de andre kanalene til GIFT kan du finne mer informasjon om prosjektet.

Nettside: https://www.gift-h2020.eu/

Video: https://youtu.be/BbZA9IqFMQkKontaktperson:

Manuela Freté, Prosjektleder

Email: manuela.frete@harstad.kommune.no

Tel: +47 46805749