Formannskapets innstilling til Virksomhetsplanen (budsjett og økonomiplan) for perioden 2015 – 2018 m/betalingsregulativ for 2015 og andre vedlegg, er utlagt til offentlig ettersyn (ihht. kommunelovens §§44 og 45). I samsvar med forvaltningslovens §37 kunngjøres det at Formannskapet har foreslått økning av kommunale avgifter og betalingssatser.

Endelig vedtak vedrørende Virksomhetsplanen gjøres av kommunestyret den 18. desember 2014.

Dokumentene finnes også i Rådhusets ekspedisjon fra og med 04.12.2014 og i 14 dager.

Det utlagte dokumentet inneholder følgende elementer:

 • Formannskapets innstilling
 • Saksfremlegg
 • Viksomhetsplan 2015-2018 m/følgende vedlegg:
  • Oversikt over fritak eiendomsskatt 2015
  • Oversikt over eksterne søknader 2015
  • Betalingsregulativ kommunale tjenester 2015
  • Budsjettert tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager 2015
  • Bygdeutvalgets uttalelse