På bildet ser vi arbeidslaget som fiser opp trevirke på miljøstasjonen på Borkenes.