Harstad kommune søker i samarbeid med Sparebankstiftelsen Sparebank 68 grader nord og Visit Harstad etter bymusikanter som skal spille i Harstad sentrum i perioden 1.juli til 18.august 2019.

Arbeidsoppgaver: 

• Utarbeide en spilleplan som inkluderer spilleliste, tid og sted. 
• Utøve musikk av høy kvalitet i sentrumsgatene.

Arbeidssted:

Harstad sentrum. Musikanten må være mobil og være forberedt på å bytte spillested etter vær og aktiviteter som foregår i sentrum. Instrument og annet nødvendig utstyr er musikanten ansvarlig for å stille med selv.

Hvem kan søke? 

• Musikanter mellom 16 og 25 år
• Fortrinnsvis musikkstudenter

  Det kan søkes som enkeltartist eller duo
• Musikanter med lokal tilhørighet oppfordres særlig til å søke

Arbeidstid og honorar: 

Arbeidstid vil variere ut ifra arrangementer og andre forhold, men vil i snitt utgjøre tre timer per dag, seks dager i uken. Arbeidsperiode vil være minimum 1 uke. Det er lagt opp til at musikantene lager en plan for når og hvor de skal spille i samråd med kommunen og Visit Harstad. Vi tilbyr et fastsatt honorar til hver musikant. 

Hvordan søke? 

Send en kort søknad der du skriver navn, alder, instrument, musikkerfaring og aktuelle perioder. Søknaden sendes til: gunn-ellen.kroto@harstad.kommune.no. Søknadsfrist er 26. april 2019.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju og audition for en fagjury. 

Ved spørsmål, ta kontakt med kulturrådgiver i Harstad kommune, Gunn-Ellen Rye Krøtø, på telefon 77 02 62 64/95243022.

Les mer om saken her: https://www.ht.no/nyheter/2019/04/03/Jakter-%C3%A5rets-bymusikanter-18783840.ece