Harstad kommune søker i samarbeid med Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank og Visit Harstad etter bymusikanter som skal spille tre ulike perioder sommeren 2018 i Harstad: 
•     Bymusiker 1: 1. juli – 21. juli. 
•     Bymusiker 2: 15. juli – 4. august. 
•     Bymusiker 3: 29. juli - 19. august. 

Arbeidsoppgaver: 
• Utarbeide en spilleplan som inkluderer spilleliste, tid og sted. 
• Sørge for det administrative i forbindelse med spillejobben. 
• Utøve musikk av høy kvalitet i sentrumsgatene.

 

Arbeidssted:

Harstad sentrum. Musikanten må være mobil og være forberedt på å bytte spillested etter vær og aktiviteter som foregår i sentrum.

Hvem kan søke? 
• Musikanter mellom 16 og 25 år. 
• Fortrinnsvis musikkstudenter. 
• Musikanter med lokal tilhørighet oppfordres særlig til å søke. 

Arbeidstid og honorar: 
Arbeidstid vil variere ut ifra arrangementer og andre forhold, men vil i snitt utgjøre tre timer per dag, seks dager i uka i tre uker. Det er lagt opp til at musikantene lager en plan for når og hvor de skal spille i samråd med kommunen og Visit Harstad. Vi tilbyr et fastsatt honorar til hver musikant. 

Hvordan søke? 
Send en kort søknad der du skriver navn, alder, instrument, musikkerfaring og aktuelle perioder. Søknaden sendes til: maren.aurebekk@harstad.kommune.no. Søknadsfrist er 15. mai. 
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju og audition for en fagjury. 

Ved spørsmål, ta kontakt med kulturrådgiver i Harstad kommune, Maren Aurebekk, på telefon 77 02 62 64/911 53 182.