Bymusikanter 2019 Nikolai og Amalie.jpg
Nikolai og Amalie Aas Hansen, bymusikanter i Harstad 2019. Foto: Øivind Arvola

Harstad kommune søker etter bymusikanter som skal spille i Harstad sentrum i perioden 29. juni til 16.august 2020.

Arbeidsoppgaver: 
• Utarbeide en spilleplan som inkluderer spilleliste, tid og sted. 
• Utøve musikk av høy kvalitet i sentrumsgatene.

Arbeidssted:

Harstad sentrum. Musikanten må være mobil og være forberedt på å bytte spillested etter vær og aktiviteter som foregår i sentrum. Instrument og annet nødvendig utstyr er musikanten ansvarlig for å stille med selv.

Hvem kan søke? 

·         Musikanter mellom 15 og 25 år. 

·         Fortrinnsvis musikkstudenter

·         Det kan søkes som enkeltartist eller duo

·         Musikanter med lokal tilhørighet oppfordres særlig til å søke. 

 

Arbeidstid og honorar: 
Arbeidstid vil variere ut ifra arrangementer og andre forhold, men vil i snitt utgjøre tre timer per dag, seks dager i uken. Arbeidsperiode vil være minimum 2 uker. Vi tilbyr et fastsatt honorar til hver musikant. 

Hvordan søke? 
Send en kort søknad der du skriver navn, alder, instrument, musikkerfaring og aktuelle perioder. Søknaden sendes til: maren.aurebekk@harstad.kommune.no. Søknadsfrist er 1. juni 2020.
 

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju og audition for en fagjury. 

Ved spørsmål, ta kontakt med kulturrådgiver i Harstad kommune, Maren Aurebekk, på telefon 77 02 62 64/911 53 182.

 

Utlysningen av prosjektet er med forbehold av ekstern finansiering.