Departementet oppfordrer kommunene om å ta i bruk det nye elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA) ved gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2013.

Eva 2013

Departementet har anskaffet og utviklet et datasystem, EVA, for gjennomføring av valg. Systemet er delt i tre hoveddeler:

  1. Et valgadministrativt system
  2. Maskinell telling ved skanning av stemmesedler
  3. Stemmegivning via Internett

EVA ble prøvd ut av Møre og Romsdal fylkeskommune og ti forsøkskommuner i forbindelse med valget 2011. Erfaringene var gode. For Harstad kommune betyr EVA at vi slipper krevende anbudsprosesser og lisenskostnader for å anskaffe et valgadministrativt system. Videre vil vi få tilgang til mer tilrettelagt informasjon fra departementet; deriblant et nasjonalt manntall.

I første omgang er det kun del 1 av systemet som blir tilgjengelig for alle kommuner og fylker i 2013. Nærmere kriterier for å kunne ta i bruk del 2 kommer fra departementet høsten 2012. Om det også vil bli mulig å stemme hjemme via Internett i forbindelse med valget 2013 er ikke avklart.

Rådmannen i Harstad kommune har bestemt at det skal opprettes et mottaksprosjekt for å innføre EVA. Leder for prosjektet og valgansvarlig er Monica Larssen, Økonomi- og utviklingsenheten.