Vi har gjort en samlet vurdering av saken og kommet frem til at kommunen ikke vil påkjære avgjørelsen om å henlegge saken. Vi står fortsatt ved begrunnelsen for å anmeldelsen, men tar politiets henleggelse til etterretning. Vi legger ikke prestisje i saken og velger å se fremover. Vi skal bruke energien til å veilede bransjen, slik at vi unngår slike smitteutbrudd i fremtiden, sier kommuneadvokat Kristian Fredheim.

Les tidligere saker om anmeldelsen her: