Åpenhet, mobilisering, ryddighet og stram gjennomføring i kommunikasjonsarbeidet knyttet til covid-19 ga Harstad kommune og kommunikasjonsrådgiver Øivind Arvola Kommunikasjonsprisen Nord-Norge for 2020-2021.
- Det er med stor stolthet vi kan dele ut en pris som hyller noe av det gode, viktige og utviklende kommunikasjonsarbeidet som blir gjort av både institusjoner, organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner i Nord-Norge. Våre varmeste gratulasjoner til Øivind og Harstad kommune, sier styreleder Anne-May Johansen i Kommunikasjonsforeningen Nord-Norge.

Årets jury har bestått av Målfrid Baik (regiondirektør i NHO Arktis), Bjørn Erik Jansen (næringsleder i Vevelstad kommune i Nordland, og mangeårig aktør i Nordnorsk Kommunikasjon AS) og Bård Borch Michalsen (viserektor ved UiT Norges arktiske universitet i Sør-Troms og Nordland, og medlem av regjeringens ytringsfrihetskommisjon).

  • Vi er utrolig takknemlig for den flotte og grundige jobben travle mennesker har gjort med å juryere alle innkomne forslag, sier Anne-May Johansen.

Om prisvinneren sier juryen:

«Vinneren er en organisasjon som har stått i kommunikasjonsutfordringer over lang tid, og som gjennom år har jobbet systematisk, målrettet og strategisk. Juryen mener at kommunen som vinner prisen, er i en nordnorsk særklasse også når det kommet til å ta offentlighetsprinsipper og åpenhet på alvor.

Med pandemien som rammet plutselig, var det svært mange som måtte omstille seg raskt. Det å handle raskt var like viktig som å kommunisere bredt. I kommune-Norge var det ikke mange som var forberedt på den store kommunikasjonsjobben som ventet. Selv om en kommune har plikt til å bedrive åpenhet og aktivt informere omverden, krever det kloke hoder og raske beslutninger for å lykkes under press.  

Vinnerkommunen har med sin ene ansatte i kommunikasjonsstab klart å mobilisere hele organisasjonen i kommunikasjonsjobben. Strategien ble at alle ansatte i kommunen måtte forstå sitt kommunikasjonsansvar, noe som førte til kreative løsninger. Blant annet fikk pårørende til beboere på sykehjem anledning til å besøke sine kjære gjennom digitale plattformer. Ansatte fikk opplæring med nettbrett, og brukerne kunne bestille besøk online.  Juryen mener vinneren har definert en ryddig strategi og hatt en stram gjennomføring».

I tillegg til prisvinneren, har årets jury gitt hederlig omtale til to finalister: Samfunnskontakt Roger Pedersen og Grieg Seafood Finnmark som har jobbet systematisk for økt synlighet, åpenhet og bedre omdømme for selskapet og for havbruksnæringen i Finnmark. Og seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg i matforskingsinstituttet Nofima for forbilledlig forskingsformidling via videoblogg.

Det er åttende gang at Kommunikasjonsforeningen i Nord-Norge skal dele ut en nordnorsk kommunikasjonspris. Av tidligere vinnere kan vi nevne Finnmarksløpet, UiT Norges Arktiske universitet for et prosjekt om forskningskommunikasjons, Samfunnsløftet til Sparebanken Nord-Norge og Arctic Race of Norway.

Prisen består – i tillegg til heder og ære – av et nordnorsk kunstverk. Kunstneren i år er Tromsø-fotografen Morten Eilertsen.