Harstad 2017 wide 2[1]_400x225.jpg

Utleieboliger søkes sentralt beliggende i Harstad for tilvisningsavtale med Harstad kommune og finansiering gjennom Husbanken.
Sentralt i Harstad søkes følgende utleieboliger:
•  2-roms leiligheter (30 – 50 m2)
•  3-roms leiligheter (60 – 70 m2)
•  4-roms leiligheter (80+ m2)
Harstad kommune ønsker å inngå en tilvisningsavtale med en eller flere boligutbyggere. Avtalen gir Harstad kommune rett til å tilvise boligsøkere for leie av boligene som er omfattet av avtalen. 
Boligutbygger inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. Kommunen vil kunne inngå tilvisningsavtaler for inntil 50 boenheter, i hovedsak 2- og 3-roms leiligheter.
Ved nybygging og ombyggingsprosjekter kan det søkes om grunnlån i Husbanken. For nærmere informasjon om grunnlån, se www.husbanken.no. Boligene skal ha en kvalitet / standard som fremgår av Husbankens bestemmelser / krav.
Harstad kommune ønsker å tilby boliger beliggende sentralt i Harstad. Boligene med tilvisningsavtale skal maksimalt utgjøre 40 % av boligprosjektets totale antall leiligheter. For 
mindre prosjekter kan antall tilvisningsavtaler utgjøre inntil 100 % av prosjektets totale antall. I valg mellom prosjekter vil en legge vekt på husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet, nærhet til skole / barnehage og plan for forvaltning / bomiljø.
Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.
Beliggenhet og planer for utvikling av tomten må vises på situasjonsplan.
Tidsfrist: Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Bygg- og eiendomstjenesten i Harstad kommune innen torsdag 1. mars 2018. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.
Nærmere informasjon om tilvisningsavtaler kan fås ved henvendelse til kommunen, Bygg- og eiendomstjenesten, v/Jo Bäckström Iversen, tlf. 77 02 66 43, e-post:
jo.backstrom.iversen@harstad.kommune.no.