Samarbeid med oppdrettsnæringen

Flere av øyene og holmene i regionen er vanskelig tilgjengelig og krever båt for å hente oppsamlet søppel til nærmeste hentested. – Det er derfor svært positivt at samtlige aktører innenfor oppdrettsnæringen i Sør-Troms ønsker å til å bidra til aksjonen ved å stille med transport, og gjør at vi kan komme til på steder der vi vet det samler seg opp plast og herreløst søppel som kommer med havstrømmene, sier prosjektleder for strandryddingsaksjonen, Victoria Bakken.

Alt innsamlet avfall registreres på holdnorgerent.no slik at de lokale aksjonene teller med i nasjonal sammenheng og kan være med på å sette ytterligere fokus på saken. Norske strender og havbunnen vår er full av sneiper, plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, sprøytespisser, poser, tauverk, gamle dekk, flasker, bokser og glasskår. Hver kilo som ryddes bidrar til et renere hav, mindre forsøplet havbunn og strender uten plast og farlig avfall, og en innsats i dag blir en viktig del av både det nasjonale og internasjonale arbeidet mot marin forsøpling. Harstad kommune håper at flest mulig vil ble med på aksjonen, og håper på stort lokalt engasjement. Vi har en utrolig flott skjærgård her i Harstad kommune, og det er viktig at vi alle sammen gjør vårt for å holde naturen ren og fri for søppel. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

 

Her er stedene som skal ryddes i Harstad

Hver kommune i prosjektet har fått meldinger om forsøplede strender og steder hvor det trengs å ryddes, og har gjort en vurdering ut fra kapasitet og hvor komplisert det er å gjennomføre aksjonene. I Harstad kommune er følgende strender utvalgt:

  • Bjarkøy
  • Sandsøy
  • Skjærgården utenfor Grøtavær
  • Kjeøya
  • Måga
  • Arnøya
  • Store og lille Rogla
  • Nupen – Harstad-sida
  • Trondenes/Stien langs sjøen
  • Stangnesodden

De fleste aksjonene gjennomføres fredag 16. september og lørdag 17. september. Mer informasjon og påmelding via prosjektets Facebook-side eller ved å ta kontakt med miljørådgiver i Harstad kommune, Tyra Meininger Saudland.

 

Årets Strandridder 2016

For å inspirere flest mulig lag og foreninger til å delta med sine medlemmer ønsker vi å kåre Årets Strandridder i hver kommune – og dele ut en pris i samarbeid med lokalt næringsliv. Hvilket lag eller forening som fortjener å vinne kommer an på hvor mye søppel som samles opp, hvor mye engasjement de klarer å skape (dele bilder i sosiale medier med taggen #strandridder2016), hvor mange som er med på aksjonen og hvor mange meter strandlinje som ble ryddet. Vinneren kåres når alle aksjonene i kommunen er gjennomført og avgjøres av kommunen i samarbeid med frivilligsentralen.

 

Hvorfor er det viktig å rydde strandlinjen?

I 2020 er det anslått at den totale mengden søppel i havet overstiger 230 millioner tonn. 90% av dette antas å være plast. Bare her i norske farvann er mengden søppel som dumpes i sjøen beregnet til hele 36 000 tonn årlig. Av dette synker omtrent 70 % til bunns, 15% flyter og akkumuleres opp i Det store søppelhavet og kun 15% skylles opp på land (Kilde: UNEP). Denne mengden søppel påvirker ikke bare strender og kyst her hjemme, men påvirker hele de marine økosystemene negativt.

Aksjonen i Sør-Troms arrangeres frem mot den internasjonale strandryddedagen, 17. September, hvor vi kan være med å sette fokus på temaet i både lokal og internasjonal setting. Skånland gjennomførte sin aksjon i mai med stor suksess, det var bredt engasjement og store mengder søppel ble samlet opp.

 

Fakta om strandrydding:

Det blir stadig mer fokus på marin forsøpling og behovet for å bidra til et renere miljø. Tiltak som  Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddeaksjon. Hold Norge Rent har satset systematisk over tid for å bygge opp denne aksjonen som ble arrangert for femte gang i 2015, og organisasjonen registrerer kontinuerlig forsøplede strender, planlagte aksjoner og ikke minst hvor mye som har blitt ryddet.

I 2015 ble det gjennomført 855 ryddeaksjoner i tilknytning til Strandryddedagen. Dette er en økning på 64 % sammenliknet med 2014. Totalt bidro over 19 000 frivillige med minst 36 000 frivillige arbeidstimer.

Disse oppnådde følgende resultater:

• 608 838 meter kystlinje ble ryddet (89 % økning fra 2014)

• 244 740 kg avfall ble samlet inn (85 % økning fra 2014)

Hovedfunnet under kampanjen er udefinerbare plastbiter, og strandrydderne registrerte 274 000 plastobjekter i HNRs ryddeportal. Andre objekter som det ble funnet mye av var isopor, tau, bomullspinner, flasker/korker, sigaretter/snus, plastposer og pakkebånd/strips. Strandryddedagen 2015 hadde ryddeaksjoner i samtlige fylker, og det var flest aksjoner i Nord-Norge.