Harstad kommune har satt krisestab i forbindelse med kollisjonen mellom en buss og en personbil i Skånland.  Vårt psykososiale team er satt i beredskap, og vil bistå hvis og når nødvendig.

En bekreftet omkommet

Troms politidistrikt har sendt ut følgende melding kl 1250:

Ulykken er en møteulykke mellom personbil og buss. En person er bekrefta omkommet. Tre personer er sendt til sykehus med ambulanse, en av dem med hodeskader. Den omkomne er føreren av personbilen. De tre skadde var passasjerer i bussen, som er en buss i ordinær rute, med ca. 25 passasjerer om bord.

Skånland kommune sitt kriseteam er kalt ut for å bistå berørte.

Ulykken skjedde på E10 ved Kvitbergan i Skånland kommune. Vegen er stengt på stedet.

Politiet etterforsker ulykken for å kartlegge hendelsesforløpet og fastslå årsaken. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på veg til stedet.

Pårørendesenter

Skånland kommune har satt krisestab. 

Evakuerings- og pårørendesenter er opprettet på ungdomshuset Kampen på Evenskjer.

Kommunen har satt krisestab, og psykososialt kriseteam er på plass på ungdomshuset. Pårørende kan ringe telefon 915 45 809.