Formål
Tilskuddet skal legge til rette for aktivitetstiltak og livsglede til eldre i sykehjem og/eller bolig med heldøgns omsorg. Rådmannen tildeler midlene etter søknad.


Hvem kan søke
I tillegg til kommunale omsorgsenheter kan andre samarbeidspartnere, lag og foreninger, frivillige organisasjoner, enkeltpersoner søke.

              Søknadsfrist 12.8.17