Monica Larssen (42) er ansatt som digitaliseringsleder i Harstad kommune. Hun har tatt permisjon fra jobben som leder for digitalisering innen skolesektoren i kommunen for å jobbe med digitalisering i hele organisasjonen.  

Bedre tjenester

- Harstad kommune har jobbet systematisk med digitalisering på enkelte områder og fått til gode resultater, blant annet innen skolesektoren, der Larssen har hatt et overordnet ansvar, sier rådmann Hugo Thode Hansen.

 

- Monica har vist at hun kan IKT, men enda viktigere er at hun forstår organisasjonen, de som jobber i kommunen og brukernes behov. Dette gjør at nettopp hun er valgt som veiviser i vårt digitaliseringsarbeid. Nå er målet å bli enda bedre innenfor flere områder, slik at Harstad kommune kan tilby gode digitale tjenester for sine ansatte, innbyggere og næringsliv, sier han.

Digitalt først

Larssen har klare ambisjoner for sin nye jobb.

- Mens foreldrene sitter på kjøkkenbenken og fyller ut navn og adresse med kulepenn i et papirskjema, kommuniserer ungdommen digitalt i nesten alt de gjør. Som voksne innbyggere skal de også kunne gjøre det med Harstad kommune, med brukertilpassede og intuitive løsninger, sier Larssen, og legger til: Snart skal digitale løsninger være et reelt førstevalg i Harstad kommune.

Handler mest om menneskene

Hun er klar på at digitalisering må stå for noe mer enn bruk av digital teknologi, ellers blir det bare keiserens nye klær.

- Digitalisering handler om endring. Til nå har vi brukt digital teknologi som et støtteverktøy. Vi skal komme dit at det er en naturlig del av alle tjenestene vi leverer. Vi har tilgang til en enorm kapasitet og et hav av muligheter, til en lav kostnad. Når vi systematisk utnytter slike muligheter, kan vi skape bedre og nye tjenester til våre innbyggere samtidig som vi gjør det enklere for våre ansatte å gjøre en god jobb, sier Larssen.

Ny strategi

Larssen har vært med å utarbeide kommunens nye digitaliseringsstrategi. Den handler mest om mennesker, ledelse og prosesser - og litt om teknologi.

- Skal vi få til gode og varige endringer må vi jobbe strukturert med endring og gevinster over tid, mener hun, og legger til at gevinster kan realiseres ved å endre både på tjenester og arbeidsprosesser.

Harstad kommune skal jobbe med fem satsingsområder i sin digitale transformasjon.

Brukerfokus: Vi vil gjøre våre tjenester mer brukervennlige ved å legge vekt på brukernes behov, tilby god brukerstøtte, forenkle og automatisere.
Digital kompetanse: Vi utvikler vår digitale kompetanse slik at Harstad kommune får digitale, engasjerte og kompetente ansatte og ledere. Vi tilbyr opplæring på våre digitale tjenester til våre innbyggere.
Digital dialog: Vi arbeider for å gjøre digital samhandling til et naturlig førstevalg, slik at profesjonell digital dialog blir et kjennetegn ved Harstad kommune. Det skal være enkelt, sikkert og tilgjengelig.
Innovasjon, styring og prioritering: Harstad kommune skal være en nytenkende og utviklingsorientert organisasjon. Vi realiserer de gode ideene og prioriterer aktiviteter som gir gevinst for innbyggerne våre.
Tjenestenes behov i en digital hverdag: Kommunens tjenester skal utnytte tilgjengelige og fremtidsrettede løsninger. Profesjonell samhandling mellom den enkelte tjeneste og IKT-senteret skal sikre løsninger som leverer på tjenestens behov. Den enkelte tjeneste tar eierskap til utvikling og forvaltning av sine digitale løsninger. IKT-senteret understøtter tjenestenes behov og avsetter ressurser for utvikling og støtte.

Digitalstrategi.png

Kjøpestopp

Så hvorfor innfører hun da kjøpestopp? Det er to grunner. Den ene er at i løpet av året innføres ny personvernlovgivning i Norge og Europa. Den setter nye krav til kontroll og oversikt over systemer kommunen bruker, og dermed kan kommunen ikke innføre nye systemer eller oppdateringer før den vet at de nye lovene overholdes. Den andre grunnen er den rivende digitale utviklingen.

- For å gi bedre tjenester må vi sørge for at systemene samhandler med andre systemer nasjonalt og lokalt. Rammeverket som nå skal etableres skal sette Harstad kommune i stand til å møte utfordringene som kommer med mer og mer komplekse system, strengere lovverk og en eksplosiv digital utvikling, sier den nye digitaliseringslederen.