Det betyr at fra 25. januar kan idrettshaller, kultur- og underholdningstilbud igjen åpne, skoler og barnehager går til gult nivå, betydelig lettelser for sykehjemsbesøk og færre på hjemmekontor.

Utbruddet som startet i begynnelsen av januar har hatt en eksplosiv start og ble stort veldig fort. Smittetallene har bedret seg kraftig siste uken. Det vurderes at vi nå har kontroll over smittesituasjonen og at vi om få dager igjen vil ha lavt smittetrykk.

Det kommer frem i risiko- og tiltaksvurderingen som kommuneoverlege og smittevernlege har laget og presentert for kommuneledelsen torsdag.

Formannskapet vedtok tidligere i januar en rekke lokale tiltak for å bekjempe koronautbruddet i Harstad. Tiltakene varer til og med søndag 24. januar. Disse blir ikke forlenget. Formannskapet er orientert, og ingen har tatt til orde for en forlengelse eller nye tiltak.

Etter at formannskapet var samlet sist, er det nasjonale skjenkeforbudet opphevet fra fredag 22. januar. Ordfører Kari-Anne Opsal vil ikke ta initiativ til at formannskapet innkalles for å innføre et lokalt skjenkeforbud fra fredag til søndag, selv om det medfører en to-dagers «utakt» i forhold til de øvrige lokale vedtak i Harstad.

Dette er nå de eneste tiltakene som gjelder lokalt i Harstad kommune – i tillegg til de nasjonale:

  • Tilreisende til Harstad fra regioner hvor det er høyt smittetrykk, anbefales å teste seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst.
  • Sykehjemmene går over til tiltaksnivå 1 (av 3). For pårørende og beboere betyr det i all hovedsak besøkskontroll og krav til hvordan besøket skal foregå.
  • Barnehagene og skolene, inklusive de videregående skolene, bes følge nasjonalt tiltaksnivå etter respektive smittevernveiledere; gult nivå.
  • For kommunalt ansatte bør tjenestereiser bør utgå. Kun helt nødvendige tjenestereiser gjennomføres og skal godkjennes av nærmeste leder eller kommunalsjefer.