Harstad kommune får ny bankforbindelse

 

Harstad kommune inngår fra 1. april 2017 avtale med DNB som framtidig hovedbank. Avtalen har en varighet på tre år.

 

Avtalen innebærer at alle pengetransaksjoner foretatt av Harstad kommune skal håndteres av DNB. Pengeflyten i Harstad kommune tilsvarer årlig et sted mellom 2 og 3 milliarder kroner.

Avtalen innebærer i tillegg at Harstad kommune har mulighet til å benytte en kassakreditt på inntil 50 millioner kroner. Kommunen kan forlenge avtalen i inntil et år.

Avtalen mellom Harstad kommune og DNB undertegnes tirsdag 3/1 kl 12.00 i DNB sine lokaler.

 

Media er hjertelig velkommen til å overvære signeringen og foreta intervjuer.