I 2017 sendte Harstad kommune ut 32.000 fakturaer på papir. Vi ønsker å spare miljø, tid og penger, og går nå over til digital utsending av alle kommunale fakturaer. Den digitale fakturaen vil gi mer og bedre informasjon om hva du skal betale, og er en sikrere måte å betale på. Målet er at alle våre fakturaer i løpet av 2019 skal sendes ut digitalt, og vi håper våre innbyggere vil være med på det digitale løftet.

Den nye løsningen innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig, blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din. 

AvtaleGiro

En god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger, vil være å opprette AvtaleGiro. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra konto på forfallsdato.  Trenger du hjelp, tar du kontakt med banken din.

eFaktura

eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal, og vi vil anbefale alle våre kunder å opprette eFakturaavtale i banken. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

Faktura via Vipps

Vi tilbyr nå Vipps Regning. Dette forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps Regning inne i appen.

Faktura i Digipost / eBoks

For å motta faktura på Digipost/eBoks må du ha en digital postkasse hos en av disse leverandørene. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen, vil disse være foretrukket foran Digital Postkasse.

Faktura som vedlegg i e-post

Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg til e-post, kan du kontakte oss for å få registrert din e-postadresse i vårt system. Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket framfor e-post.

Faktura levert i postkassa

Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassa på samme måte som tidligere. Den eneste forskjellen du vil merke, er at utseende på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om man ønsker å benytte brevgiro, må man fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter fås i banken.

Bedrifter

Bedrifter oppfordres til å registrere seg i ELMA-registeret slik at de mottar EHF-faktura (elektronisk handelsformat).  

Betaling

Lurer du på noe ved selve fakturaen, må du henvende deg til enheten du mottar tjenesten fra. Kontaktinfo står på fakturaen.

Har du spørsmål om purring, kontakt kemnerenheten, tlf 77 02 60 67/77 02 60 64, eller på e-post kemnerenheten@harstad.kommune.no

Har du spørsmål om betalingsrutiner, kontakt regnskapsenheten på tlf 476 77 487. Du kan også sende oss en e-post på regnskapsenheten@harstad.kommune.no.