Skjermbilde fra nettstedet klimakommuner
Pegeout Ion

Energi- og klimaplanen er en handlingsplan som viser hvordan kommunen skal arbeide med energi- og klimaspørsmål for å bidra til en mer effektiv energibruk og redusere utslipp av klimagasser fra kommunen.

Planen gjelder i første rekke kommunenes egne bygg og egne aktiviteter, men kommunen håper at både informasjon og fokus på dette arbeidet skal inspirere den enkelte til å tenke energi og utslipp på en ny måte. Arbeidet med planen og tiltakene har hevet kommunens kompetanse og gjør kommunen i bedre stand til å løse utfordringer knyttet til energi og klima.

Klimaendringene er globale, men løsningene fins lokalt. Kommunen kan bidra med kutt i klimagasser blant annet ved å satse på kollektivtransport, øke bruken av sykkel ved å etablere gang og sykkelveier, energieffektivisering av bygg, utfasing av oljekjeler, ivareta landbruksjord og informere om energisparemuligheter ved restaurering og nybygging av boliger og næringsbygg.

Holdningsskapende arbeid er viktig for å påvirke befolkningen og kommunen ønsker å gå foran med et godt eksempel. Kommunen har allerede startet tiltak for å redusere klimagassutslippene fra den kommunale bilparken ved å stille krav til CO2 utslipp i den nye leasingavtalen, noe som nesten halverer fremtidig CO2 utslipp sammenlignet med dagens. I tillegg har kommunen startet et prøveprosjekt med innkjøp av 4 elbiler (Peugeot iOn).