Fodselstall Harstad 2017 K3 -2.PNG

Befolkningstallene for 3. kvartal er klare. Harstad er kommunen i regionen med høyest befolkningsvekst hittil i år, målt i antall folk. Vi er blitt 19 flere.

- Det er gledelig at Harstad vokser. Vi er en kommune i vekst med god økonomi, lav arbeidsledighet og aktivt næringsliv, sier rådmann Hugo Thode Hansen.

Det som bekymrer han mest, er trenden med at det fødes færre og færre barn i Harstad. I 2013 ble det født 280 barn, siden har det gått nedover. I 2017 er det født 166 ved utgangen av september.

Det er en nasjonal trend med færre fødsler. Man må på landsbasis tilbake til 2005 for å finne lavere fødselstall i tredje kvartal.

- Det at vi har stabile - og gjerne høye fødselstall, gjør at vi kan tilby et bredt spekter av tjenester til barn og unge, sier Thode Hansen.

Ellers viser statistikken at fødselsoverskuddet er på ti, mens netto innflytting er på ni.

Kilde: SSB