Vi bygger på eksisterende planverk, erfaringen fra influensavaksineringen i oktober og instruksene til Folkehelseinstituttet når vi nå klargjør vår plan for massevaksinering. Vi skal sende inn planen til fylkesmannen på fredag, og vi er klare til å ta imot både vaksineutstyr og vaksine når den måtte komme.
Basert på Folkehelseinstituttets råd besluttet regjeringen den 4.12.20 følgende prioriteringsrekkefølge for vaksinering:
  1. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste vaksineres i første omgang.
  2. Eldre over 65 år og personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. Høy alder er den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av kroniske sykdommer og tilstander.
  3. Helsepersonell med pasientnært arbeid
I Harstad har vi 4962 personer i aldersmessig risiko. Disse skal vaksineres først. I tillegg kommer de under 65 år med en eller flere risikofaktorer for alvorlig sykdomsforløp. Vi anslår at disse utgjør cirka 3400 personer. Til slutt skal vi vaksinere cirka 1 300 helsepersonell med pasientnært arbeid.
Siden vi enda ikke vet hvor mange vaksinedoser vi får, planlegger vi både for en større massevaksinering slik vi gjorde med influensavaksinen og en situasjon der vi får færre doser spredt over lengre tid.
 
Når utstyr og vaksine er på plass, er vi klare til å starte vaksineringen.