Harstad beholder skoler og barnehager på rødt tiltaksnivå ut denne uka. Også de andre lokale tiltakene beholdes til og med 24. januar 2021.

Regjeringen bestemte for to uker siden at ungdomsskoler og videregående skole skulle løftes til rødt tiltaksnivå. Mandag ble et klart at regjeringen viderefører strenge smitteverntiltak for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge og for besøk hjemme.

 Det nasjonale tiltaksnivået for videregående skoler nedjusteres nasjonalt til gult nivå. Det presiseres at «Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler».

Fortsatt i et smitteutbrudd

I Harstad er vi inne i et smitteutbrudd. De tre siste dagene har vi hatt gledelige smittetall, med bare en ny positiv. Dette er overraskende sett i lys at vi har hatt 80 positive prøver i årets første 17 dager. Vi til sammenligning hatt 307 nysmittede per 100 000 innbyggere. For hele Norge er tallet 148 per 100 000 innbyggere. Det er i dag fortsatt 25 personer i isolasjon og vi har 74 smitteeksponerte nærkontakter i karantene. Smitteutbruddet oppstod brått og hadde en eksponentiell smittekurve. Forhåpentligvis får vi en tilsvarende brå slutt på utbruddet. Det er imidlertid for tidlig å forskuttere dette per i dag.

Tiltakene videreføres

Lokal smittevernmyndighet anbefaler derfor at videregående skoler holdes på rødt tiltaksnivå denne uken.

Også grunnskolen og barnehager i Harstad holdes på rødt tiltaksnivå ut denne uken. Tiltakene som er vedtatt av formannskapet, og som kommunens ledelse har vedtatt for kommunal virksomhet, videreføres også ut denne uken.

Lokal smittevernmyndighet vil utarbeide en ny risiko- og tiltaksanalyse denne uken, og senest fredag vil det avgjøres om tiltakene skal videreføres. Det avhenger av smittetallene lokalt.

Sosial omgang

Vi følger de nasjonale tiltakene og rådene om sosial omgang. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen, men alle bør fortsatt begrense sosial kontakt.

 

De fleste private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes eller avlyses. Om sammenkomster likevel må avholdes, gjelder følgende regler: For private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale, er grensen inntil 10 personer. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen nå 20 personer. For arrangementer er det ingen endringer reglene for antall personer.

Se tiltakene som fortsatt gjelder til og med 24. januar.