Den siste uken har det vært en økning i pågangen fra innbyggere og besøkende som ønsker å teste seg for koronavirus. 

Til nå har kommunen testet over 1500 personer siden testene startet. Siste uka i juli ble 91 personer testet. I denne uken passerte vi over 100 testede fram til og med onsdag.

Vi har god kapasitet for testing. Du kan se hvor og hvordan det foregår her: https://vimeo.com/400022345

Det anbefales at alle som har nyoppståtte luftveisymptomer som ikke har en kjent årsak, testes og holder seg hjemme til prøvesvar foreligger og de ikke lenger har disse symptomene. For barn som har testet negativt er allmenntilstand viktigst, og lette restsymptomer, som rennende nese, etter gjennomgått luftveisinfeksjon behøver ikke tillegges vekt.