På grunn av lekkasjen tømmes vannmagasinet i løpet av noen timer, og tankvognen til brannvesenet er tatt i bruk for å etterfylle og levere vann mens vi jobber med lekkasjen.

Det er mange bønder som driver i området, og det har vært jobbet hardt for å sikre vannforsyning til disse. Det er kjørt inn over 40.000 liter vann til området, og alle har vann på en eller annen måte, selv om noen må gjøre en egeninnsats i forhold til normal drift.

Det er sendt ut SMS til de som er tilknytte vannverket, der vi har bedt om at det tappes i kar og kjeler slik at folk har vann i løpet av dagen.  

Vi antar at vi har funnet lekkasjestedet, og vil begynne å grave i løpet av dagen. Det er utfordringer med tele og tilgjengelighet, og vi vil vite mer utover dagen i dag. Når vi har funnet bruddstedet og skal fikse det, vil vannforsyningen stenges i det tidsrommet.