elbil-3.jpgRemco Ripson har ansvar for grøntanlegg i Harstad kommune. Her er han med den nye el-bilen Nissan e-NV200, der varerommet er skåret bort og erstattet med et lasteplan som kan tippes. Bilen skal brukes til å hente avfall i sentrum, kjøre bort gress og annet som krever mye rengjøring etter bruk. Foto: Øivind Arvola

Den spesielle bilen skal i all hovedsak brukes til å hente avfall i sentrum, kjøre bort gress og annet som krever mye rengjøring etter bruk. Bilen er en ombygd Nissan e-NV200, der varerommet er kappet bort og erstattet med et lasteplan som kan tippes 45 grader. 

Harstad kommune har i dag 180 person- og varebiler. Av disse er 14 elektriske. Siden elbiler er rimeligere i drift, har lavere servicekostnader og er bedre for miljø og klima, skal i utgangspunktet alle biler som kjøpes inn være elektriske, med mindre særlige grunner tilsier noe annet. Det kommer etter hvert en egen sak om hvilke prinsipper vi skal legge til grunn for innkjøp av elbiler, og hvilke grunner som kan aksepteres for å ikke kjøpe elbil.

Det er satt av 8 millioner kroner til anskaffelse av elbiler og ladestasjoner i 2021. Utover dette ønsker vi også å søke Enova om midler til dette tiltaket. Det er videre satt av 300.000 til offentlige ladestasjoner for elbil utenfor sentrum (for eksempel Øyriket). Dette for å bedre ladeinfrasturturen og gjøre Harstad mer attraktivt og tilgjengelig for elbilister.