En brukerundersøkelse for å gi bedre tjenester: Harstad kommune utreder ny modell for tildeling av helse og omsorgstjenester. I denne prosessen ønsker vi ditt innspill på dine erfaringer med oss og hvilke forventninger du har dersom du skulle få behov for å søke helse og omsorgstjenester. 

Resultatene vil være med på å danne grunnlag for en ny modell for tildeling av tjenester. 

Vi håper du tar deg tid til å svare innen 6. januar 2020. 

Du finner spørreundersøkelsen her.

NB! Den er helt anonym.