Topp_logo_vlg.jpg

Det kan være flere årsaker til at velgere ikke har mottatt valgkortet:

  1. Valgkortet kan være kommet bort i posten
  2. Velger har postboksadresse, og ingen postleveranse til bostedsadresse
  3. Velger har flyttet men ikke meldt inn flytting til det sentrale folkeregisteret

Hva gjør du?

Du trenger ikke valgkortet for å avgi stemme. Det er nok at du viser frem legitimasjon (sertifikat, bankkort, pass, e.l.). Alle kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Valgstyret vil sende stemmen til riktig kommune dersom du tilhører en annen kommune. Forhåndstemmingen er åpen til og med fredag 6. september.

Dersom valgkortet ditt har kommet bort i posten, eller du ikke har mottatt det pga av at du har postboks, kan du møte opp og avgi vanlig stemme på valgdagene. Stemmemottakeren vil finne deg i kretsens manntall.

Dersom du har flyttet innad i kommunen, og dermed endret stemmekrets, uten å melde inn flytting til folkeregisteret, kan du avgi stemme i kretsen der du nå bor. Stemmen din vil da bli lagt inn i et særskilt omslag og sendt inn til valgstyret. Valgstyret vil kontrollere at du tilhører manntallet i kommunen. Godkjente stemmer blir blandet slik at valget forblir hemmelig.

Dersom du har flyttet til en annen kommune og ikke meldt inn flytting til folkeregisteret må du forhåndsstemme. På valgdagene kan du kun stemme i den kommunen som du er manntallsført i. Dersom du møter opp i en stemmekrets i den nye kommunen på valgdagene, vil stemmen bli mottatt av stemmemottaker. Valgstyret vil imidlertid måtte forkaste stemmen da den er avgitt i feil kommune. Dette gjelder kun stemmer avgitt søndag 8. og mandag 9. september.

Godt valg!