Dette er et tilbud om råd, veiledning og samtale for de som har eller er pårørende til noen som er eller har vært rammet av kreft. Tilbudet er gratis, og man trenger ikke å søke om dette tilbudet. 

Kreftkoordinatoren skal bidra med:

  • Gi støtte og veiledning i en vanskelig situasjon.
  • Tilrettelegge hverdagen sammen med kreftsyke og pårørende i alle faser av sykdomsforløpet.
  • Være synlig og lett tilgjengelig for pasienter, pårørende, samarbeidspartnere i kommunen/ ev. interkommunalt og spesialisthelsetjenesten
  • Bidra til tverrfaglig koordinering (helsetjenesten, Nav, barnehager, skoler og andre aktuelle tjenester).
  • Bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.
  • Ha oversikt over aktuelle frivillige tilbud og andre ikke-kommunale tilbud, samt samarbeide med pasientforeninger og likemenn.

Ta kontakt med kreftkoordinator Liv-Anne Pedersen:
E-post: liv.anne.pedersen@harstad.kommune.no
Telefon: 911 76 140

Kreftkoordinator kan komme hjem til deg/dere, eller dere kan komme til hennes kontor. Ring for nærmere avtale.

Besøksadresse
Heggen alle 13 (sammen med hjemmesykepleien sentrum)