Harstad kommune har utarbeidet forslag til «Handlingsplan mot vold og overgrep overfor barn og unge».

Planen sendes nå ut på åpen høring og skal sluttbehandles av kommunestyret i juni 2017. 

Høringsfrist er satt til tirsdag 26. mai 2017.

Høringsuttalelse sendes til postmottak@harstad.kommune.no eller

Postadresse: Harstad kommune c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med koordinator

Elin Kjernåsen på telefon 77026186 eller mail: elin.kjernasen@harstad.kommune.no

Du kan laste ned planen i pdf her: HOVEDDOK 250417 UTKAST HANDLINGSPLAN VOLD-OVERGREP.pdf