I begrunnelsen fra rådet ble det vektlagt spesielt at han har sittet 40 år sammenhengende i kommunestyret og i formannskapet. I tillegg har han vært medlem eller leder av mange komiteer, styrer og utvalg siden han ble valgt inn første gang for Arbeiderpartiet i 1979. Hansen var også ordfører i Harstad fra 1998 - 2007.

Du kan lese mer om Hansens karriere her: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Halvar_Hansen

Halvar Hansen

I begrunnelsen fra Rådet for Harstad bys fortjenestemedalje ble det også vektlagt at i hans ordførertid kom disse etableringene i byen:
- Forsvarets lønnsadministrasjon, (i dag FPVS)
- Harstad Fjellhall/Grottebadet,
-- Nav-pensjon
- Harstad Utviklingsselskap som senere ble Kunnskapsparken Nord.

Han har dessuten hatt flere tillitsverv innenfor fagbevegelsen og idretten - særlig i Medkila idrettslag som leder, trener og oppmann.
Vi har med andre ord å gjøre med en person som har brukt sitt lange samfunnsengasjement til beste for Harstad-samfunnet og kommunens innbyggere.
Gratulerer!