Hagebyen skole-4.jpg
Hagebyen skole - en sentrumsnær ungdomsskole. Foto: Øivind Arvola

Kontaktinfo

Rektor 
Magne Johansen 
tlf: 924 54 029 
e-post: magne.johansen@oppvekst.harstad.kommune.no

Adresse 
Trondenesveien 75
9404 Harstad

Telefon 
77 02 84 00

E-post 
hagebyen.skole@harstad.kommune.no

Nettside:
hag.harstadskolen.no

Organisasjonsnummer  
974626896 


Skolemiljø og mobbing

Skolen har nulltoleranse for mobbing. Ønsker du som elev å melde fra om at du ikke har det trygt og godt på skolen kan du gjøre det her:
 Mobbeknapp


Hagebyen skole er en ungdomsskole nordøst for Harstad sentrum. Skoleåret 2018/2019 har skolen 247 elever fordelt på tre 8.klasser, fire 9. og 10. klasser. 

Skolen har et godt kvalifisert personale med visjonen "Hagebyen skole - trygg og innovativ med eleven i sentrum". Fokuset ligger på arbeidet med et trygt og godt læringsmiljø, samtidig som vi ønsker å utvikle elevenes kreative evner. Skolen har fokus på digitale ferdigheter, samt grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Skolen jobber også aktivt med "Vurdering For Læring".


Hagebyen skole har egen elevavis som du finner her.
hagebyen-elevavis[1].png